Alkoholtester
Bezdotykový ALKOHOL TESTER

DETEKCIA alkoholu v dychu

DETEKCIA alkoholu v dychu

DETEKCIA alkoholu v dychu

6 až 12 TESTOV za minútu

6 až 12 TESTOV za minútu

6 až 12 TESTOV za minútu

zvukový ALARM

zvukový ALARM

zvukový ALARM

spolupráca s PRÍSTUPOVÝM SYSTÉMOM

spolupráca s PRÍSTUPOVÝM SYSTÉMOM

spolupráca s PRÍSTUPOVÝM SYSTÉMOM

PlayPlay
Alkoholtester

Rýchla detekcia alkoholu v dychu vstupujúcich osôb.

Rýchla detekcia alkoholu v dychu vstupujúcich osôb.

Rýchla detekcia alkoholu v dychu vstupujúcich osôb.

KONTROLA
VSTUPU
POVOLENIE
ZAMIETNUTIE
6 až 12 TESTOV za minútu
HYGIENICKÉ OPATRENIA
Morez_inteligentné_zariadenie_s_duálnou_obrazovkou_prehrávanie_reklám

Automatizovaný bezdotykový vstupný prístroj na kontrolu alkoholu v dychu.
Rýchla, presná kontrola vstupujúcich osôb, zamestnancov do objektov, na pracoviská, staveniská.
Spolupráca s riadením prístupu
, turniketovým systémom, čítačkou prístupových kariet.
Zabránenie kontaktu s prístrojom
použitím ekologickej slamky na vydýchnutie vzduchu.

Automatizovaný bezdotykový vstupný prístroj na kontrolu alkoholu v dychu.
Rýchla, presná kontrola vstupujúcich osôb, zamestnancov do objektov, na pracoviská, staveniská.
Spolupráca s riadením prístupu
, turniketovým systémom, čítačkou prístupových kariet.
Zabránenie kontaktu s prístrojom
použitím ekologickej slamky na vydýchnutie vzduchu.

Automatizovaný bezdotykový vstupný prístroj na kontrolu alkoholu v dychu.
Rýchla, presná kontrola vstupujúcich osôb, zamestnancov do objektov, na pracoviská, staveniská.
Spolupráca s riadením prístupu
, turniketovým systémom, čítačkou prístupových kariet.
Zabránenie kontaktu s prístrojom
použitím ekologickej slamky na vydýchnutie vzduchu.

Automatizovaný bezdotykový vstupný prístroj na kontrolu dychu je vysokorýchlostný priemyselný alkohol tester vhodný na inštaláciu pri bránach, vchodoch do objektov, ako súčasť vstupných turniketov, pri vstupných bodoch pre chodcov alebo ako samostatný tester alkoholu. Spolupráca s prístupovými systémami.

Automatizovaný bezdotykový vstupný prístroj na kontrolu dychu je vysokorýchlostný priemyselný alkohol tester vhodný na inštaláciu pri bránach, vchodoch do objektov, ako súčasť vstupných turniketov, pri vstupných bodoch pre chodcov alebo ako samostatný tester alkoholu. Spolupráca s prístupovými systémami.

Automatizovaný bezdotykový vstupný prístroj na kontrolu dychu je vysokorýchlostný priemyselný alkohol tester vhodný na inštaláciu pri bránach, vchodoch do objektov, ako súčasť vstupných turniketov, pri vstupných bodoch pre chodcov alebo ako samostatný tester alkoholu. Spolupráca s prístupovými systémami.

Obsahuje snímač špecifických palivových článkov pre etanol a je schopný vykonať až 12 testov za minútu,
ak je nainštalovaný ako samostatný
dýchací prístroj. Ak je úplne integrovaný do riadenia prístupu, poskytuje v priemere až 6 testov za minútu.

Obsahuje snímač špecifických palivových článkov pre etanol a je schopný vykonať až 12 testov za minútu,
ak je nainštalovaný ako samostatný
dýchací prístroj. Ak je úplne integrovaný do riadenia prístupu, poskytuje v priemere až 6 testov za minútu.

Obsahuje snímač špecifických palivových článkov pre etanol a je schopný vykonať až 12 testov za minútu,
ak je nainštalovaný ako samostatný
dýchací prístroj. Ak je úplne integrovaný do riadenia prístupu, poskytuje v priemere až 6 testov za minútu.

Pre správne a bezpečné vykonanie testu musí osoba fúkať vzduch cez ekologickú slamku rovnomerne smerom k miestu otvoru 2 až 3 sekundy, vo vzdialenosti 50 mm od otvoru pre vydychovaný vzduch.

Pre správne a bezpečné vykonanie testu musí osoba fúkať vzduch cez ekologickú slamku rovnomerne smerom k miestu otvoru 2 až 3 sekundy, vo vzdialenosti 50 mm od otvoru pre vydychovaný vzduch.

Pre správne a bezpečné vykonanie testu musí osoba fúkať vzduch cez ekologickú slamku rovnomerne smerom k miestu otvoru 2 až 3 sekundy, vo vzdialenosti 50 mm od otvoru pre vydychovaný vzduch.

Vyhovujúci výsledok „PASS“ pri hodnote (0,00%) povoľuje vstup. V prípade ak nie je detekovaný alkohol v dychu osoby, rozsvieti sa značka „PASS“ zelenou farbou. Turniket sa odblokuje a umožní vstup osoby.

Vyhovujúci výsledok „PASS“ pri hodnote (0,00%) povoľuje vstup. V prípade ak nie je detekovaný alkohol v dychu osoby, rozsvieti sa značka „PASS“ zelenou farbou. Turniket sa odblokuje a umožní vstup osoby.

Vyhovujúci výsledok „PASS“ pri hodnote (0,00%) povoľuje vstup. V prípade ak nie je detekovaný alkohol v dychu osoby, rozsvieti sa značka „PASS“ zelenou farbou. Turniket sa odblokuje a umožní vstup osoby.

Vyhovujúci výsledok „PASS“ pri hodnote (0,00%) povoľuje vstup. V prípade ak nie je detekovaný alkohol v dychu osoby, rozsvieti sa značka „PASS“ zelenou farbou.
Turniket sa odblokuje a umožní vstup osoby.
Nevyhovujúci výsledok „FAIL“ (0,01% alebo vyšší) nepovoľuje vstup.
V prípade ak je detekovaný alkohol v dychu osoby, rozsvieti sa značka „FAIL“ červenou farbou a spustí sa alarm. Turniket sa otočí spätným smerom aby osoba opustila vstupné priestory.

Vyhovujúci výsledok „PASS“ pri hodnote (0,00%) povoľuje vstup. V prípade ak nie je detekovaný alkohol v dychu osoby, rozsvieti sa značka „PASS“ zelenou farbou.
Turniket sa odblokuje a umožní vstup osoby.
Nevyhovujúci výsledok „FAIL“ (0,01% alebo vyšší) nepovoľuje vstup.
V prípade ak je detekovaný alkohol v dychu osoby, rozsvieti sa značka „FAIL“ červenou farbou a spustí sa alarm. Turniket sa otočí spätným smerom aby osoba opustila vstupné priestory.

Nevyhovujúci výsledok „FAIL“ (0,01% alebo vyšší) nepovoľuje vstup.
V prípade ak je detekovaný alkohol v dychu osoby, rozsvieti sa značka „FAIL“ červenou farbou a spustí sa alarm.
Turniket sa otočí spätným smerom aby osoba opustila vstupné priestory.

Obsahuje ľahko vymeniteľný modul senzora, takže zostáva natrvalo nainštalovaný na mieste, aj v prípade potreby opätovnej kalibrácie.

Obsahuje ľahko vymeniteľný modul senzora, takže zostáva natrvalo nainštalovaný na mieste, aj v prípade potreby opätovnej kalibrácie.

Obsahuje ľahko vymeniteľný modul senzora, takže zostáva natrvalo nainštalovaný na mieste, aj v prípade potreby opätovnej kalibrácie.

Na čistenie prístroja sa môžu používať bežné nealkoholické a neabrazívne výrobky. Aby sa zabezpečila správna funkčnosť prístroja, nemali by sa do „otvoru fúkania“ filtrovať žiadne zvyšky čističa.

Na čistenie prístroja sa môžu používať bežné nealkoholické a neabrazívne výrobky. Aby sa zabezpečila správna funkčnosť prístroja, nemali by sa do „otvoru fúkania“ filtrovať žiadne zvyšky čističa.

Na čistenie prístroja sa môžu používať bežné nealkoholické a neabrazívne výrobky. Aby sa zabezpečila správna funkčnosť prístroja, nemali by sa do „otvoru fúkania“ filtrovať žiadne zvyšky čističa.

MOŽNOSTI POUŽITIA

• administratívne budovy
• továrne, priemyselné a výrobné oblasti
• stavebný priemysel, stavby
• dopravné spoločnosti

MOŽNOSTI POUŽITIA

• administratívne budovy
• továrne, priemyselné a výrobné oblasti
• stavebný priemysel, stavby
• dopravné spoločnosti

MOŽNOSTI POUŽITIA

• administratívne budovy
• továrne, priemyselné a výrobné oblasti
• stavebný priemysel, stavby
• dopravné spoločnosti

Alkoholtester
Alkoholtester_detekcia_alkoholu_pri_vstupe_na_pracovisko_ Morez

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Alkoholtester_kontrola_dychu_povolenie_zamietnutie_vstupu_osoby_Morez

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Na fúkanie do otvoru pre vydychovaný vzduch sa používajú ekologické slamky.

Na fúkanie do otvoru pre vydychovaný vzduch sa používajú ekologické slamky.

Na fúkanie do otvoru pre vydychovaný vzduch sa používajú ekologické slamky.

Informačný kiosk s termokamerou
Alkoholtester_riesenie_vstup_povolenie_zamestnanec_ Morez

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Vyhovujúci výsledok „PASS“ pri hodnote (0,00%) povoľuje vstup osoby.

Vyhovujúci výsledok „PASS“ pri hodnote (0,00%) povoľuje vstup osoby.

Vyhovujúci výsledok „PASS“ pri hodnote (0,00%) povoľuje vstup osoby.

Informačný kiosk s termokamerou
Alkoholtester_riesenie_vstup_povolenie_zamestnanec_ Morez

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Nevyhovujúci výsledok „FAIL> (0,01% alebo vyšší) nepovoľuje vstup osoby.

Nevyhovujúci výsledok „FAIL> (0,01% alebo vyšší) nepovoľuje vstup osoby.

Nevyhovujúci výsledok „FAIL> (0,01% alebo vyšší) nepovoľuje vstup osoby.

Informačný kiosk s termokamerou

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Spolupráca s turniketom, riadením prístupu.

Spolupráca s turniketom, riadením prístupu.

Spolupráca s turniketom, riadením prístupu.

previous arrow
next arrow
Fotky
Alkoholtester_detekcia_alkoholu_pri_vstupe_na_pracovisko_ Morez
Morez_inteligentné_zariadenie_s_duálnou_obrazovkou_prehrávanie_reklám
Alkoholtester_riesenie_vstup_povolenie_zamestnanec_ Morez
Alkoholtester_kontrola_dychu_povolenie_vstupu_osoby_Morez
Alkoholtester_vstup_povolenie_stavenisko_bezpečnosť_ Morez
Kontakt
Kontaktujte nás,
poradíme, vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku...

MOREZ GROUP a.s.
Novozámocká 89
949 05 Nitra