Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk
TURNIKET
s integrovanou dezinfekciou rúk

dezinfekcia rúk pri prechode cez turniket
možnosť pripojenia termokamery
kompatibilné s prístupovými systémami
čítačka QR, BAR kódov
bez potreby obsluhy

dezinfekcia rúk pri prechode cez turniket
možnosť pripojenia termokamery
kompatibilné s prístupovými systémami
čítačka QR, BAR kódov
bez potreby obsluhy

dezinfekcia rúk pri prechode cez turniket
možnosť pripojenia termokamery
kompatibilné s prístupovými systémami
čítačka QR, BAR kódov
bez potreby obsluhy

kontrolovaný vstup a dezinfekcia

kontrolovaný vstup a dezinfekcia

kontrolovaný vstup a dezinfekcia

PlayPlay
Heading layer
Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk Vám zabezpečí efektívnu kontrolu vstupu osôb
s možnosťou vydezinfikovania rúk priamo pri prechode
cez turniket, bez potreby obsluhujúceho personálu.
Možnosť pripojenia termokamery na bezkontaktné zmeranie telesnej teploty osôb a detekciu rúška.

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk Vám zabezpečí efektívnu kontrolu vstupu osôb
s možnosťou vydezinfikovania rúk priamo pri prechode
cez turniket, bez potreby obsluhujúceho personálu.
Možnosť pripojenia termokamery na bezkontaktné zmeranie telesnej teploty osôb a detekciu rúška.

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk Vám zabezpečí efektívnu kontrolu vstupu osôb
s možnosťou vydezinfikovania rúk priamo pri prechode
cez turniket, bez potreby obsluhujúceho personálu.
Možnosť pripojenia termokamery na bezkontaktné zmeranie telesnej teploty osôb a detekciu rúška.

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk má zabudované
2 priehradky, do ktorých si osoba vloží ruky na vydezinfikovanie dezinfekčným prípravkom.
Softvér kompatibilný s prístupovými systémami,
čítačka
QR, BAR kódov.
Možnosť pripojenia termokamery pre bezkontaktné zmeranie telesnej teploty osoby a detekciu rúška.
Využitie všade tam, kde potrebujete
účinne zabezpečiť kontrolu vstupu, zamedziť
vstupu osôb so zvýšenou teplotou,
dbať na dodržiavanie hygienických predpisov,
tzv. zásady ROR, teda rúško – odstup – ruky.
Pri zaznamenaní osoby so zvýšenou teplotou,
príp. bez prítomnosti rúška, systém automaticky
spustí zvukový alarm. Následne sa turniket
zablokuje
na zamedzenie vstupu danej osoby do objektu.

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk má zabudované
2 priehradky, do ktorých si osoba vloží ruky na vydezinfikovanie dezinfekčným prípravkom.
Softvér kompatibilný s prístupovými systémami,
čítačka
QR, BAR kódov.
Možnosť pripojenia termokamery pre bezkontaktné zmeranie telesnej teploty osoby a detekciu rúška.
Využitie všade tam, kde potrebujete
účinne zabezpečiť kontrolu vstupu, zamedziť
vstupu osôb so zvýšenou teplotou,
dbať na dodržiavanie hygienických predpisov,
tzv. zásady ROR, teda rúško – odstup – ruky.
Pri zaznamenaní osoby so zvýšenou teplotou,
príp. bez prítomnosti rúška, systém automaticky
spustí zvukový alarm. Následne sa turniket
zablokuje
na zamedzenie vstupu danej osoby do objektu.

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk má zabudované
2 priehradky, do ktorých si osoba vloží ruky na vydezinfikovanie dezinfekčným prípravkom.
Softvér kompatibilný s prístupovými systémami,
čítačka
QR, BAR kódov.
Možnosť pripojenia termokamery pre bezkontaktné zmeranie telesnej teploty osoby a detekciu rúška.
Využitie všade tam, kde potrebujete
účinne zabezpečiť kontrolu vstupu, zamedziť
vstupu osôb so zvýšenou teplotou,
dbať na dodržiavanie hygienických predpisov,
tzv. zásady ROR, teda rúško – odstup – ruky.
Pri zaznamenaní osoby so zvýšenou teplotou,
príp. bez prítomnosti rúška, systém automaticky
spustí zvukový alarm. Následne sa turniket
zablokuje
na zamedzenie vstupu danej osoby do objektu.

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Kontrola vstupu osôb, čítačka, prístupový systém.

Kontrola vstupu osôb, čítačka, prístupový systém.

Kontrola vstupu osôb, čítačka, prístupový systém.

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Priehradky s dezinfekčným prípravkom na vydezinfikovanie rúk. Indikátor vykonania dezinfekcie.

Priehradky s dezinfekčným prípravkom na vydezinfikovanie rúk. Indikátor vykonania dezinfekcie.

Priehradky s dezinfekčným prípravkom na vydezinfikovanie rúk. Indikátor vykonania dezinfekcie.

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk

Dezinfekcia rúk priamo pri prechode cez turniket, bez potreby obsluhujúceho personálu.

Dezinfekcia rúk priamo pri prechode cez turniket, bez potreby obsluhujúceho personálu.

Dezinfekcia rúk priamo pri prechode cez turniket, bez potreby obsluhujúceho personálu.

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk

Termokamera na meranie teploty osoby prechádzajúcej cez turniket. Pri nameraní zvýšenej teploty sa turniket zablokuje.

Termokamera na meranie teploty osoby prechádzajúcej cez turniket. Pri nameraní zvýšenej teploty sa turniket zablokuje.

Termokamera na meranie teploty osoby prechádzajúcej cez turniket. Pri nameraní zvýšenej teploty sa turniket zablokuje.

previous arrow
next arrow
Vlastnosti
network_check
Prevádzková teplota

-20°/+68°C
pomocou prídavného vykurovania až do -40°C.

-20°/+68°C
pomocou prídavného vykurovania až do -40°C.

-20°/+68°C
pomocou prídavného vykurovania až do -40°C.

Účel použitia

administratívne, výrobné podniky,
priemyselné parky, logistické centrá, športové, kultúrno-spoločenské podujatia,
sezónne atrakcie, klziská, prírodné kúpaliská, zábavné parky, stavby, chránené dočasné priestory a objekty, iné

administratívne, výrobné podniky,
priemyselné parky, logistické centrá, športové, kultúrno-spoločenské podujatia,
sezónne atrakcie, klziská, prírodné kúpaliská, zábavné parky, stavby, chránené dočasné priestory a objekty, iné

administratívne, výrobné podniky,
priemyselné parky, logistické centrá, športové, kultúrno-spoločenské podujatia,
sezónne atrakcie, klziská, prírodné kúpaliská, zábavné parky, stavby, chránené dočasné priestory a objekty, iné

Relatívna vlhkosť

95%, nekondenzujúcej

95%, nekondenzujúcej

95%, nekondenzujúcej

Elektrické vlastnosti

- riadiaca jednotka na báze PC
- čítacia jednotka BAR, QR kódov
- kompatibilné s prístupovými systémami
- možnosť pripojenia termokamery
- záložný zdroj 24V Js (2xtAh)
- spotreba v kľude okolo 20W, v prevádzke cca 80W
- intrerface 230VAC
- 2x USB
- RJ45 Ethernet
- WiFi (voliteľné)

- riadiaca jednotka na báze PC
- čítacia jednotka BAR, QR kódov
- kompatibilné s prístupovými systémami
- možnosť pripojenia termokamery
- záložný zdroj 24V Js (2xtAh)
- spotreba v kľude okolo 20W, v prevádzke cca 80W
- intrerface 230VAC
- 2x USB
- RJ45 Ethernet
- WiFi (voliteľné)

- riadiaca jednotka na báze PC
- čítacia jednotka BAR, QR kódov
- kompatibilné s prístupovými systémami
- možnosť pripojenia termokamery
- záložný zdroj 24V Js (2xtAh)
- spotreba v kľude okolo 20W, v prevádzke cca 80W
- intrerface 230VAC
- 2x USB
- RJ45 Ethernet
- WiFi (voliteľné)

Mechanické vlastnosti

- vysoko kvalitná oceľ s vonkajšou povrchovou úpravou
(opcie: nerez, pozink. prášková farba podľa RAL)
- zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies
o priemere ≥ 1mm, pred dotykom drôtu
- odolnosť voči kropeniu a dažďu

- vysoko kvalitná oceľ s vonkajšou povrchovou úpravou
(opcie: nerez, pozink. prášková farba podľa RAL)
- zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies
o priemere ≥ 1mm, pred dotykom drôtu
- odolnosť voči kropeniu a dažďu

- vysoko kvalitná oceľ s vonkajšou povrchovou úpravou
(opcie: nerez, pozink. prášková farba podľa RAL)
- zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies
o priemere ≥ 1mm, pred dotykom drôtu
- odolnosť voči kropeniu a dažďu 

Kontakt
Kontaktujte nás,
poradíme, vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku...

MOREZ GROUP a.s.
Novozámocká 89
949 05 Nitra