TERMOKAMERY
zachytenie a rozpoznanie tváre
alarm pri zvýšenej telesnej teplote
kontrola vstupu
evidencia dochádzky
Slider
Slider