TERMOKAMERY
rozpoznanie tváre
alarm pri zvýšenej teplote, absencii rúška
kontrola vstupu
evidencia dochádzky
Slider