Kontakt

MOREZ GROUP a.s.

Novozámocká 89
949 05 Nitra

tel.: 037/ 655 74 11
e-mail: morez@morez.sk
web: www.morez.sk

IČO: 36659126
DIČ: 2022227152
IČ DPH: SK2022227152

Pracovná doba: Po – Pi, 7:45 – 16:15 hod.

Zastúpenie vo východoslovenskom kraji vykonáva spolupracujúca spoločnosť SPEX s.r.o.

SPEX s.r.o.
Baštová 34, 080 01 Prešov
051 77 12 545
spex@spex.sk

 

 

Dušan Repa
riaditeľ spoločnosti
0905 602 738
dusan.repa@morez.sk

Andrea Pribilincová                       Eva Pittichová
asistentka riaditeľa                         produktový manažér
0915 788 188                                  0918 305 334
andrea.pribilincova@morez.sk    eva.pittichova@morez.sk

Róbert Mikulášik                           Sylvia Burianová
produktový manažér                      produktový manažér
0918 961 225                                  0948 169 629
robert.mikulasik@morez.sk        sylvia.burianova@morez.sk          

 

Vážení zákazníci, správame sa zodpovedne, preto naša spoločnosť prechádza do obmedzeného režimu. Kontaktujte nás telefonicky alebo elektronicky na uvedených kontaktoch. Ďakujeme za porozumenie.

Firma MOREZ GROUP a.s. bola zaregistrovaná v roku 2006 ako holdingová matka doterajších spoločností. Jej dcérske spoločnosti Morez spol. s r.o. (registrovaná v roku 1991) a Morez Efekt spol. s r.o. (registrovaná v roku 1995). Hlavným predmetom činnosti sú elektronické zariadenia slúžiace na ochranu majetku a osôb, PC siete a telefónne ústredne, slaboprúdne zariadenia a elektroinštalácie.

Okrem turniketov sa špecializujeme na:

 • Priemyslové televízie CCTV, zabezpečovacie kamerové systémy
 • Požiarny a evakuačný rozhlas (Dynacord, RCS audio, TOA, EN54)
 • Digital audio (Symetrix)
 • Zariadenia na meranie telesnej teploty osôb (termokamery, termometre)
 • EPS – elektrická požiarna signalizácia (SIEMENS, GE-Aritech, LITES)
 • HSP – hlasová signalizácia požiaru EN 54 (SIEMENS, GE-Aritech, PARADOX)
 • EZS- elektrická zabezpečovacia signalizácia
 • Centrálny monitorovací systém (EFES)
 • Pobočkové telefónne ústredne (ALCATEL, SIEMENS, PANASONIC)
 • Počítačové siete, štruktúrované siete (SOLARIX, Alcatel, 3com)
 • Dochádzkové a prístupové systémy
 • Turnikety, turniketové kontajnery
 • Zábranové systémy, vjazdové výsuvné stĺpiky, závory
 • Optické siete, slaboprúdové rozvody 
 • Telekomunikačné rozvody a rozvody pre káblovú televíziu
 • Elektroinštalácie

Poskytujeme komplexné služby od poradenstva, projekcie, dodávky, montáže, odbornej prehliadky a skúšky a následný servis.

Viac o nás a našich produktoch nájdete na našej hlavnej stránke www.morez.sk

Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti. Ďakujeme.