Turnikety pre potravinarsky priemysel

HYGIENICKÁ SLUČKA

mokrá dezinfekcia rúk a obuvi, mechanické čistenie, povolenie vstupu…

hygienická slučka

hygienická slučka

hygienická slučka

turniket

turniket

turniket

dezinfekčné moduly

dezinfekčné moduly

dezinfekčné moduly

prístupový systém, termokamera, …

prístupový systém, termokamera, …

prístupový systém, termokamera, …

bez potreby obsluhy

bez potreby obsluhy

bez potreby obsluhy

Turnikety pre potravinarsky priemysel

Hygienická slučka… bezdotyková dezinfekcia rúk, mechanické čistenie obuvi rotačnými kefami,
dezinfekcia obuvi v hygienickom brode.

Hygienická slučka… bezdotyková dezinfekcia rúk, mechanické čistenie obuvi rotačnými kefami,
dezinfekcia obuvi v hygienickom brode.

Hygienická slučka… bezdotyková dezinfekcia rúk, mechanické čistenie obuvi rotačnými kefami,
dezinfekcia obuvi v hygienickom brode.

prístupový systém, hygienická slučka, kontrola, riadiaci softvér, čítačka, karta, kód

Hygienická slučka Vám zabezpečí dodržanie hygienických podmienok pred vstupom osôb do potravinárskych prevádzok, výrobných podnikov, objektov.
Prístupový systém na kontrolu vstupu osôb, mokrá dezinfekcia rúk, topánok pri prechode cez turniket.

Hygienická slučka Vám zabezpečí dodržanie hygienických podmienok pred vstupom osôb do potravinárskych prevádzok, výrobných podnikov, objektov.
Prístupový systém na kontrolu vstupu osôb, mokrá dezinfekcia rúk, topánok pri prechode cez turniket.

Hygienická slučka Vám zabezpečí dodržanie hygienických podmienok pred vstupom osôb do potravinárskych prevádzok, výrobných podnikov, objektov.
Prístupový systém na kontrolu vstupu osôb, mokrá dezinfekcia rúk, topánok pri prechode cez turniket.

Turniket s priehradkami na vydezinfikovanie rúk dezinfekčným prípravkom. Zvukový alarm, indikátor ukončenia dezinfekcie rúk. Bezdotykové nerezové umývadlo. Bez potreby obsluhujúceho personálu. Softvér kompatibilný
s prístupovými systémami, čítačka QR, BAR kódov.

Turniket s priehradkami na vydezinfikovanie rúk dezinfekčným prípravkom. Zvukový alarm, indikátor ukončenia dezinfekcie rúk. Bezdotykové nerezové umývadlo. Bez potreby obsluhujúceho personálu. Softvér kompatibilný
s prístupovými systémami, čítačka QR, BAR kódov.

Turniket s priehradkami na vydezinfikovanie rúk dezinfekčným prípravkom. Zvukový alarm, indikátor ukončenia dezinfekcie rúk. Bezdotykové nerezové umývadlo. Bez potreby obsluhujúceho personálu. Softvér kompatibilný
s prístupovými systémami, čítačka QR, BAR kódov.

Možnosť pripojenia termokamery na bezkontaktné zmeranie telesnej teploty osôb a detekciu rúška. Pri nameraní zvýšenej telesnej teploty, nevykonaní dezinfekcie sa turniket zablokuje a nevpustí danú osobu.

Možnosť pripojenia termokamery na bezkontaktné zmeranie telesnej teploty osôb a detekciu rúška. Pri nameraní zvýšenej telesnej teploty, nevykonaní dezinfekcie sa turniket zablokuje a nevpustí danú osobu.

Možnosť pripojenia termokamery na bezkontaktné zmeranie telesnej teploty osôb a detekciu rúška. Pri nameraní zvýšenej telesnej teploty, nevykonaní dezinfekcie sa turniket zablokuje a nevpustí danú osobu.

Dezinfekčná podesta pre turniket, dezinfekčný prostriedok
v dezinfekčných vaniach a v bandaske so zmiešavačom vody, vrchné/spodné mechanické čistenie podrážky topánok.

Dezinfekčná podesta pre turniket, dezinfekčný prostriedok
v dezinfekčných vaniach a v bandaske so zmiešavačom vody, vrchné/spodné mechanické čistenie podrážky topánok.

Dezinfekčná podesta pre turniket, dezinfekčný prostriedok
v dezinfekčných vaniach a v bandaske so zmiešavačom vody, vrchné/spodné mechanické čistenie podrážky topánok.

Fotky

Hygienická slučka

turniket, prístupový systém, dezinfekcia, mechanické čistenie

prístupový systém, hygienická slučka, kontrola, riadiaci softvér, čítačka, karta, kód

Hygienická slučka

turniketovy kontajner celoosobovy turniket prístupový systém, hygienická slučka, kontrola, riadiaci softvér, čítačka, karta, kód

Turniket, termokamera, dezinfekcia ruky

prístupový systém, hygienická slučka, kontrola, riadiaci softvér, čítačka, karta, kód

Prístupový systém, karty, identifikácia

Fotky

Turnikety, hygienická slučka

Prístupový systém, dezinfekcia, mechanické čistenie

turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket

Bezdotykové nerezové umývadlo

turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket

Mechanické čistenie obuvi

prístupový systém, hygienická slučka, kontrola, riadiaci softvér, čítačka, karta, kód

Rotačné kefy, odpadový žľab

Fotky

Turnikety, hygienická slučka

Prístupový systém, dezinfekcia, mechanické čistenie

turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket

Prístupový systém, dezinfekcia rúk, čistenie obuvi

turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket

Mechanické čistenie obuvi,
rotačné kefy, odpadový žľab

prístupový systém, hygienická slučka, kontrola, riadiaci softvér, čítačka, karta, kód

Turniket so zabudovanou dezinfekciou, dochádzkový systém, termokamera

Turnikety pre potravinarsky priemysel

turniket s kontrolovaným vstupom
priehradky na dezinfekciu rúk
podesta s dezinfekčnou rohožou
dezinfekčné vane v dĺžke 2 m
spodné čistenie podrážky obuvi
vrchné kefové čistenie obuvi

turniket s kontrolovaným vstupom
priehradky na dezinfekciu rúk
podesta s dezinfekčnou rohožou
dezinfekčné vane v dĺžke 2 m
spodné čistenie podrážky obuvi
vrchné kefové čistenie obuvi

turniket s kontrolovaným vstupom
priehradky na dezinfekciu rúk
podesta s dezinfekčnou rohožou
dezinfekčné vane v dĺžke 2 m
spodné čistenie podrážky obuvi
vrchné kefové čistenie obuvi

turniket s kontrolovaným vstupom
priehradky na dezinfekciu rúk
podesta s dezinfekčnou rohožou
bezdotykové nerezové umývadlo
dezinfekčné vane v dĺžke 2 m
spodné čistenie podrážky obuvi

turniket s kontrolovaným vstupom
priehradky na dezinfekciu rúk
podesta s dezinfekčnou rohožou
bezdotykové nerezové umývadlo
dezinfekčné vane v dĺžke 2 m
spodné čistenie podrážky obuvi

turniket s kontrolovaným vstupom
priehradky na dezinfekciu rúk
podesta s dezinfekčnou rohožou
bezdotykové nerezové umývadlo
dezinfekčné vane v dĺžke 2 m
spodné čistenie podrážky obuvi

turniket s kontrolovaným vstupom
priehradky na dezinfekciu rúk
podesta s dezinfekčnou rohožou
bezdotykové nerezové umývadlo
dezinfekčné vane v dĺžke 2 m
spodné/vrchné čistenie obuvi

turniket s kontrolovaným vstupom
priehradky na dezinfekciu rúk
podesta s dezinfekčnou rohožou
bezdotykové nerezové umývadlo
dezinfekčné vane v dĺžke 2 m
spodné/vrchné čistenie obuvi

turniket s kontrolovaným vstupom
priehradky na dezinfekciu rúk
podesta s dezinfekčnou rohožou
bezdotykové nerezové umývadlo
dezinfekčné vane v dĺžke 2 m
spodné/vrchné čistenie obuvi