Turniketový kontajner Tripod tyčkový
TURNIKETOVÝ KONTAJNER
s TRIPOD tyčkovými turniketmi
KONTROLOVANÝ VSTUP osôb
Tripod TYČKOVÉ turnikety
možnosť doplnenia bránky
Zateplená VRÁTNICA s vybavením
SOFTVÉR s riadiacim prístupom
ČÍTAČKA kariet RFID/MIFARE
Aj na PRENÁJOM
PlayPlay
Turniketový kontajner Tripod tyčkový

Funkcie a výhody

- zamedzenie nekontrolovaným / neoprávneným vstupom
- plnenie ustanovení zákonov za minimálne náklady
- efektívne riadenie vstupu osôb bez nutnosti veľkej investície
- šetrenie prevádzkových nákladov (redukuje potrebu fyzickej sily pri vstupe do kontrolovaného priestoru)
- presná evidencia dochádzky
- informácia o počte osôb prítomných na stavenisku- v prípad evakuácie
- turniket + vrátnica „2 v 1“ (kontrolovaný vstup / vrátnica-pokladňa)
- vysoká odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam
- voliteľné príslušenstvo- kamerový systém, alkohol tester, vjazdová rampa, klimatizácia, solárny panel, atď.

Funkcie a výhody

- zamedzenie nekontrolovaným / neoprávneným vstupom
- plnenie ustanovení zákonov za minimálne náklady
- efektívne riadenie vstupu osôb bez nutnosti veľkej investície
- šetrenie prevádzkových nákladov (redukuje potrebu fyzickej sily pri vstupe do kontrolovaného priestoru)
- presná evidencia dochádzky
- informácia o počte osôb prítomných na stavenisku- v prípad evakuácie
- turniket + vrátnica „2 v 1“ (kontrolovaný vstup / vrátnica-pokladňa)
- vysoká odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam
- voliteľné príslušenstvo- kamerový systém, alkohol tester, vjazdová rampa, klimatizácia, solárny panel, atď.

Funkcie a výhody

- zamedzenie nekontrolovaným / neoprávneným vstupom
- plnenie ustanovení zákonov za minimálne náklady
- efektívne riadenie vstupu osôb bez nutnosti veľkej investície
- šetrenie prevádzkových nákladov (redukuje potrebu fyzickej sily pri vstupe do kontrolovaného priestoru)
- presná evidencia dochádzky
- informácia o počte osôb prítomných na stavenisku- v prípad evakuácie
- turniket + vrátnica „2 v 1“ (kontrolovaný vstup / vrátnica-pokladňa)
- vysoká odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam
- voliteľné príslušenstvo- kamerový systém, alkohol tester, vjazdová rampa, klimatizácia, solárny panel, atď.

Základné vybavenie turniketového kontajnera

Turniketová časť
Zabudované turnikety cez ktoré prechádzajú osoby preukazujúce oprávnenosť vstupu pridelenými čipovými kartami, ktoré priložia na čítačku kariet, príp. iným spôsobom preukázania sa.
- 3x tripod tyčkové turnikety, obojsmerná kontrola
- 4 x snímače kontroly vstupu
- prístupové karty, RFID 125 kHz, MIFARE alebo Duálne
- návštevnícke karty
- možnosť napojenia 230VAC (nutnosť uzemniť)
- voliteľné príslušenstvo- alkohol tester, prenosná klimatizácia, vjazdová rampa, ...

Základné vybavenie turniketového kontajnera

Turniketová časť
Zabudované turnikety cez ktoré prechádzajú osoby preukazujúce oprávnenosť vstupu pridelenými čipovými kartami, ktoré priložia na čítačku kariet, príp. iným spôsobom preukázania sa.
- 3x tripod tyčkové turnikety, obojsmerná kontrola
- 4 x snímače kontroly vstupu
- prístupové karty, RFID 125 kHz, MIFARE alebo Duálne
- návštevnícke karty
- možnosť napojenia 230VAC (nutnosť uzemniť)
- voliteľné príslušenstvo- alkohol tester, prenosná klimatizácia, vjazdová rampa, ...

Základné vybavenie turniketového kontajnera

Turniketová časť
Zabudované turnikety cez ktoré prechádzajú osoby preukazujúce oprávnenosť vstupu pridelenými čipovými kartami, ktoré priložia na čítačku kariet, príp. iným spôsobom preukázania sa.
- 3x tripod tyčkové turnikety, obojsmerná kontrola
- 4 x snímače kontroly vstupu
- prístupové karty, RFID 125 kHz, MIFARE alebo Duálne
- návštevnícke karty
- možnosť napojenia 230VAC (nutnosť uzemniť)
- voliteľné príslušenstvo- alkohol tester, prenosná klimatizácia, vjazdová rampa, ...

Samostatná časť

Slúži ako vrátnica, miestnosť pre návštevy, pokladňa. Je to tepelne izolovaná miestnosť pre 2 pracovníkov obsluhy, SBS, ktorá umožňuje dohľad nad kontrolou vstupu oprávnených osôb, príp. povoľuje vstup osobám bez prideleného oprávnenia, návštevám.

- tepelne izolovaná miestnosť zo sendvičových panelov
- miesto pre 2 pracovníkov obsluhy
- ľahko udržiavateľná podlaha a steny
- protišmyková podlaha (odolný hliníkový slzičkový plech)
- izolačné dvojsklá
- elektrické vykurovanie
- samostatné osvetlenie
- prívod 230 VAC, uzemnenie
- inteligentný softvér pre kontrolu vstupu
- WiFi / 4G LTE pripojenie
- voliteľné príslušenstvo- klimatizácia, solárny panel, defibrilátor, vjazdová rampa, ...

Samostatná časť

Slúži ako vrátnica, miestnosť pre návštevy, pokladňa. Je to tepelne izolovaná miestnosť pre 2 pracovníkov obsluhy, SBS, ktorá umožňuje dohľad nad kontrolou vstupu oprávnených osôb, príp. povoľuje vstup osobám bez prideleného oprávnenia, návštevám.

- tepelne izolovaná miestnosť zo sendvičových panelov
- miesto pre 2 pracovníkov obsluhy
- ľahko udržiavateľná podlaha a steny
- protišmyková podlaha (odolný hliníkový slzičkový plech)
- izolačné dvojsklá
- elektrické vykurovanie
- samostatné osvetlenie
- prívod 230 VAC, uzemnenie
- inteligentný softvér pre kontrolu vstupu
- WiFi / 4G LTE pripojenie
- voliteľné príslušenstvo- klimatizácia, solárny panel, defibrilátor, vjazdová rampa, ...

Samostatná časť

Slúži ako vrátnica, miestnosť pre návštevy, pokladňa. Je to tepelne izolovaná miestnosť pre 2 pracovníkov obsluhy, SBS, ktorá umožňuje dohľad nad kontrolou vstupu oprávnených osôb, príp. povoľuje vstup osobám bez prideleného oprávnenia, návštevám.
- tepelne izolovaná miestnosť zo sendvičových panelov
- miesto pre 2 pracovníkov obsluhy
- ľahko udržiavateľná podlaha a steny
- protišmyková podlaha (odolný hliníkový slzičkový plech)
- izolačné dvojsklá
- elektrické vykurovanie
- samostatné osvetlenie
- prívod 230 VAC, uzemnenie
- inteligentný softvér pre kontrolu vstupu
- WiFi / 4G LTE pripojenie
- voliteľné príslušenstvo- klimatizácia, solárny panel, defibrilátor, vjazdová rampa, ...

Plynulé opustenie priestorov v prípade ohrozenia
Inštalácia na miestach zo zvýšeným počtom zhromažďovaných osôb musí obsahovať aj tzv. „Antipanik“ funkciu, ktorá umožňuje uvoľnenie ramien turniketu do voľne otáčavej polohy, prípadne sklopenia ramien turniketu. Využitie napr. v prípade vypuknutia požiaru, aby bol prechod cez turniket plynulý a nedošlo k ušliapaniu či zraneniu osôb a osoby mohli tak čo najskôr opustiť nebezpečný priestor.
Využitie:
- vrátnica do objektov bez kamennej budovy ako sú napr. staveniská, poľnohospodárske objekty, šrotoviská atď. kde by sa dal realizovať kontrolovaný prechod osôb, prijímanie návštev.
- pokladňa na predaj lístkov a pod., napr. kultúrno-spoločenské podujatia, festivaly, koncerty, sezónne, prírodné kúpaliská
- dočasné riešenie vstupu osôb do areálov

Plynulé opustenie priestorov v prípade ohrozenia
Inštalácia na miestach zo zvýšeným počtom zhromažďovaných osôb musí obsahovať aj tzv. „Antipanik“ funkciu, ktorá umožňuje uvoľnenie ramien turniketu do voľne otáčavej polohy, prípadne sklopenia ramien turniketu. Využitie napr. v prípade vypuknutia požiaru, aby bol prechod cez turniket plynulý a nedošlo k ušliapaniu či zraneniu osôb a osoby mohli tak čo najskôr opustiť nebezpečný priestor.
Využitie:
- vrátnica do objektov bez kamennej budovy ako sú napr. staveniská, poľnohospodárske objekty, šrotoviská atď. kde by sa dal realizovať kontrolovaný prechod osôb, prijímanie návštev.
- pokladňa na predaj lístkov a pod., napr. kultúrno-spoločenské podujatia, festivaly, koncerty, sezónne, prírodné kúpaliská
- dočasné riešenie vstupu osôb do areálov

Plynulé opustenie priestorov v prípade ohrozenia
Inštalácia na miestach zo zvýšeným počtom zhromažďovaných osôb musí obsahovať aj tzv. „Antipanik“ funkciu, ktorá umožňuje uvoľnenie ramien turniketu do voľne otáčavej polohy, prípadne sklopenia ramien turniketu. Využitie napr. v prípade vypuknutia požiaru, aby bol prechod cez turniket plynulý a nedošlo k ušliapaniu či zraneniu osôb a osoby mohli tak čo najskôr opustiť nebezpečný priestor.
Využitie:
- vrátnica do objektov bez kamennej budovy ako sú napr. staveniská, poľnohospodárske objekty, šrotoviská atď. kde by sa dal realizovať kontrolovaný prechod osôb, prijímanie návštev.
- pokladňa na predaj lístkov a pod., napr. kultúrno-spoločenské podujatia, festivaly, koncerty, sezónne, prírodné kúpaliská
- dočasné riešenie vstupu osôb do areálov

Turniketový kontajner Tripod tyčkový
Turniketový kontajner Tripod tyčkový
Turniketový kontajner Tripod tyčkový
Turniketový kontajner Tripod tyčkový
Turniketový kontajner Tripod tyčkový
Turniketový kontajner Tripod tyčkový
Kontakt
Kontaktujte nás,
poradíme, vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku...

MOREZ GROUP a.s.
Novozámocká 89
949 05 Nitra