Turniketový kontajner Tripod tyčkový
TURNIKETOVÝ KONTAJNER
TRIPOD tyčkové turnikety

TRIPOD tyčkový turniket
mechanická bránka

čítačka prístupových kariet

počítač s riadiacim softvérom

dochádzkový systém

AntiPassBack

miestnosť pre obsluhu

PlayPlay
Turniketový kontajner Tripod tyčkový

VSTUPNÁ ČASŤ

Zabudované turnikety cez ktoré prechádzajú osoby preukazujúce oprávnenosť vstupu RFID/MIFARE karty.

TRIPOD tyčkové turnikety

4 x snímače kontroly vstupu

návštevnícke karty

obojsmerná kontrola

plynulé opustenie priestorov v prípade ohrozenia

MIESTNOSŤ PRE OBSLUHU

vrátnica, miestnosť pre návštevy, pokladňa

tepelne izolovaná miestnosť

dohľad nad kontrolou vstupu oprávnených osôb

povolenie vstupu osobám bez prideleného oprávnenia, návštevám

protišmyková podlaha

izolačné dvojsklá

samostatné osvetlenie

výhody

zamedzenie neoprávneným vstupom

efektívne riadenie vstupu osôb
bez nutnosti veľkej investície

minimálne náklady
redukuje potrebu fyzickej sily pri vstupe

plnenie ustanovení zákonov

informácia o počte osôb
prítomných na stavenisku

plynulé opustenie priestorov
v prípade ohrozenia

vysoká odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam

vrátnica do objektov bez kamennej budovy ako sú napr. staveniská, poľnohospodárske objekty, šrotoviská atď. kde by sa dal realizovať kontrolovaný prechod osôb, prijímanie návštev.

pokladňa – vstupenkový systém pre kultúrno-spoločenské podujatia, festivaly, koncerty, sezónne, prírodné kúpaliská

dočasné riešenie vstupu osôb do areálov

Fotky
Inteligentná vrátnica
Zabezpečenie vstupu nielen na stavbu
Turniketová časť kontrola vstupu
turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket
Prenosný tyčkový turniket
Vjazdová rampa pre vstup vozidiel
na stavbu
Fotky
Inteligentná vrátnica
Zabezpečenie vstupu nielen na stavbu
Kontrola alkoholu v dychu
turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket
Vyhotovenie podľa požiadavky zákazníka
turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket
Zabezpečený dovoz/odvoz
Fotky
Mobilná vrátnica
bezpečnostné technológie, kamerový systém, prenos dát, vzdialený dohľad
turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket
turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket
turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket
Kontakt
Kontaktujte nás,
poradíme, vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku…

MOREZ GROUP a.s.
Novozámocká 89
949 05 Nitra