Turniketový kontajner Tripod tyčkový

Mobilná vrátnica

TRIPOD tyčkové turnikety

TRIPOD tyčkový turniket
mechanická bránka

čítačka prístupových kariet
BIOMETRIA

počítač s riadiacim softvérom

dochádzkový systém

AntiPassBack

miestnosť pre obsluhu

PlayPlay
Turniketový kontajner Tripod tyčkový

VSTUPNÁ ČASŤ
turnikety

VRÁTNICA
miestnosť pre obsluhu

Zabudované turnikety cez ktoré prechádzajú osoby preukazujúce oprávnenosť vstupu RFID/MIFARE karty.

TRIPOD tyčkové turnikety

4 x snímače kontroly vstupu

obojsmerná kontrola

plynulé opustenie priestorov v prípade ohrozenia

návštevnícke karty

vrátnica, miestnosť pre návštevy, pokladňa

tepelne izolovaná miestnosť

dohľad nad kontrolou vstupu oprávnených osôb

povolenie vstupu osobám bez prideleného oprávnenia, návštevám

protišmyková podlaha

izolačné dvojsklá

samostatné osvetlenie

VÝHODY turniketového systému

zamedzenie neoprávneným vstupom

efektívne riadenie vstupu osôb
bez nutnosti veľkej investície

minimálne náklady
redukuje potrebu fyzickej sily pri vstupe

plnenie ustanovení zákonov

informácia o aktuálnom počte osôb
na stavenisku

plynulé opustenie priestorov
v prípade ohrozenia

vysoká odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam

vrátnica do objektov bez kamennej budovy,
staveniská, poľnohospodárske objekty.

pokladňa – vstupenkový systém čítacie zariadenie na overovanie vstupeniek, lístkov

kultúrno-spoločenské podujatia, festivaly, koncerty, sezónne, prírodné kúpaliská

dočasné riešenie vstupu osôb do areálov

Fotky

Mobilná vrátnica s turniketmi

softvér s riadiacim prístupom, evidencia dochádzky, …

Samostatný prenosný celoosobový turniket bez vrátnice, bez potreby obsluhy, strážnika, prístupový systém, prístupová karta Morez
Samostatný prenosný celoosobový turniket bez vrátnice (2)
Morez_turniketový_kontajner_tripod_vrátnica_Bratislava
Fotky
turniket_dochádzkový_prístupový_systém_technológie_smart_inteligentná_Morez
mobilná_vrátnica_turniket_prístup_čítačka_kontrola_vstup_morez
mobilné_vrátnice_turnikety_systém_prístup_kontrolovaný_technológie_morez

softvér s riadiacim systémom
prístupový systém
evidencia dochádzky
prenos dát
vzdialený dohľad

Vrátnica s turniketom

stavebný kontajner, vrátnica na stavbu morez
Fotky

Mobilná vrátnica s turniketmi

softvér s riadiacim prístupom, evidencia dochádzky, …

Samostatný prenosný celoosobový turniket
Samostatný prenosný celoosobový turniket bez vrátnice, dochádzkový systém, subdodávateľ, investor, zadávateľ, projektant
Samostatný prenosný celoosobový turniket bez vrátnice, zabezpečenie vstupu bez potreby obsluhy, pracovníka

efektívne zabezpečenie
vstupu na stavbu