ZABEZPEČENIE VSTUPU
Turniketový kontajner Tripod tyčkový
"AJ NA PRENÁJOM"
Pomocou tohto produktu zamedzíte neoprávneným vstupom napr. na stavenisko, kde môže dôjsť na základe pohybu nespôsobilej osoby k vážnej situácii, ktorú ani jeden stavebník nerád rieši. Úniky na vstupnom na rôznych športových či kultúrnych podujatiach sú tiež minulosťou.
Slider

Funkcie a výhody


- zamedzenie nekontrolovaným / neoprávneným vstupom
- plnenie ustanovení zákonov za minimálne náklady
- efektívne riadenie vstupu osôb bez nutnosti veľkej investície
- šetrenie prevádzkových nákladov (redukuje potrebu fyzickej sily pri vstupe do kontrolovaného priestoru)
- presná evidencia dochádzky
- informácia o počte osôb prítomných na stavenisku- v prípad evakuácie
- turniket + vrátnica „2 v 1“ (kontrolovaný vstup / vrátnica-pokladňa)
- vysoká odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam
- voliteľné príslušenstvo- kamerový systém, alkoholtester, vjazdová rampa, klimatizácia, solárny panel, atď.

Základné vybavenie turniketového kontajnera

Turniketová časť
Zabudované turnikety cez ktoré prechádzajú osoby preukazujúce oprávnenosť vstupu pridelenými čipovými kartami, ktoré priložia na čítačku kariet, príp. iným spôsobom preukázania sa.
- 3x tripod tyčkové turnikety, obojsmerná kontrola
- 4 x snímače kontroly vstupu
- prístupové karty, RFID 125 kHz, MIFARE alebo Duálne
- návštevnícke karty
- softvér pre kontrolu vstupu až pre 30.000 kartičiek
- WiFi / 4G LTE pripojenie
- účinný kamerový systém
- možnosť napojenia 230VAC (nutnosť uzemniť)
- voliteľné príslušenstvo- alkoholtester, biometria- rozpoznávanie tváre, ...

Funkcie a výhody


- zamedzenie nekontrolovaným / neoprávneným vstupom
- plnenie ustanovení zákonov za minimálne náklady
- efektívne riadenie vstupu osôb bez nutnosti veľkej investície
- šetrenie prevádzkových nákladov (redukuje potrebu fyzickej sily pri vstupe do kontrolovaného priestoru)
- presná evidencia dochádzky
- informácia o počte osôb prítomných na stavenisku- v prípad evakuácie
- turniket + vrátnica „2 v 1“ (kontrolovaný vstup / vrátnica-pokladňa)
- vysoká odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam
- voliteľné príslušenstvo- kamerový systém, alkoholtester, vjazdová rampa, klimatizácia, solárny panel, atď.

Základné vybavenie turniketového kontajnera

Turniketová časť
Zabudované turnikety cez ktoré prechádzajú osoby preukazujúce oprávnenosť vstupu pridelenými čipovými kartami, ktoré priložia na čítačku kariet, príp. iným spôsobom preukázania sa.
- 3x tripod tyčkové turnikety, obojsmerná kontrola
- 4 x snímače kontroly vstupu
- prístupové karty, RFID 125 kHz, MIFARE alebo Duálne
- návštevnícke karty
- softvér pre kontrolu vstupu až pre 30.000 kartičiek
- WiFi / 4G LTE pripojenie
- účinný kamerový systém
- možnosť napojenia 230VAC (nutnosť uzemniť)
- voliteľné príslušenstvo- alkoholtester, biometria- rozpoznávanie tváre, ...

Funkcie a výhody


- zamedzenie nekontrolovaným / neoprávneným vstupom
- plnenie ustanovení zákonov za minimálne náklady
- efektívne riadenie vstupu osôb bez nutnosti veľkej investície
- šetrenie prevádzkových nákladov (redukuje potrebu fyzickej sily pri vstupe do kontrolovaného priestoru)
- presná evidencia dochádzky
- informácia o počte osôb prítomných na stavenisku- v prípad evakuácie
- turniket + vrátnica „2 v 1“ (kontrolovaný vstup / vrátnica-pokladňa)
- vysoká odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam
- voliteľné príslušenstvo- kamerový systém, alkoholtester, vjazdová rampa, klimatizácia, solárny panel, atď.

Základné vybavenie turniketového kontajnera

Turniketová časť
Zabudované turnikety cez ktoré prechádzajú osoby preukazujúce oprávnenosť vstupu pridelenými čipovými kartami, ktoré priložia na čítačku kariet, príp. iným spôsobom preukázania sa.
- 3x tripod tyčkové turnikety, obojsmerná kontrola
- 4 x snímače kontroly vstupu
- prístupové karty, RFID 125 kHz, MIFARE alebo Duálne
- návštevnícke karty
- softvér pre kontrolu vstupu až pre 30.000 kartičiek
- WiFi / 4G LTE pripojenie
- účinný kamerový systém
- možnosť napojenia 230VAC (nutnosť uzemniť)
- voliteľné príslušenstvo- alkoholtester, biometria- rozpoznávanie tváre, ...

Samostatná časť

Slúži ako vrátnica, miestnosť pre návštevy, pokladňa. Je to tepelne izolovaná miestnosť pre 2 pracovníkov obsluhy, SBS, ktorá umožňuje dohľad nad kontrolou vstupu oprávnených osôb, príp. povoľuje vstup osobám bez prideleného oprávnenia, návštevám.

- tepelne izolovaná miestnosť zo sendvičových panelov
- miesto pre 2 pracovníkov obsluhy
- ľahko udržiavateľná podlaha a steny
- protišmyková podlaha (odolný hliníkový slzičkový plech)
- izolačné dvojsklá
- elektrické vykurovanie
- samostatné osvetlenie
- prívod 230 VAC, uzemnenie
- WiFi / 4G LTE pripojenie
- voliteľné príslušenstvo- klimatizácia, solárny panel, defibrilátor, vjazdová rampa, ...

Plynulé opustenie priestorov v prípade ohrozenia
Inštalácia na miestach zo zvýšeným počtom zhromažďovaných osôb musí obsahovať aj tzv. „Antipanik“ funkciu, ktorá umožňuje uvoľnenie ramien turniketu do voľne otáčavej polohy, prípadne sklopenia ramien turniketu. Využitie napr. v prípade vypuknutia požiaru, aby bol prechod cez turniket plynulý a nedošlo k ušliapaniu či zraneniu osôb a osoby mohli tak čo najskôr opustiť nebezpečný priestor.
Využitie:
- vrátnica do objektov bez kamennej budovy ako sú napr. staveniská, poľnohospodárske objekty, šrotoviská atď. kde by sa dal realizovať kontrolovaný prechod osôb, prijímanie návštev.
- pokladňa na predaj lístkov a pod., napr. kultúrno-spoločenské podujatia, festivaly, koncerty, sezónne, prírodné kúpaliská
- dočasné riešenie vstupu osôb do areálov

Samostatná časť

Slúži ako vrátnica, miestnosť pre návštevy, pokladňa. Je to tepelne izolovaná miestnosť pre 2 pracovníkov obsluhy, SBS, ktorá umožňuje dohľad nad kontrolou vstupu oprávnených osôb, príp. povoľuje vstup osobám bez prideleného oprávnenia, návštevám.

- tepelne izolovaná miestnosť zo sendvičových panelov
- miesto pre 2 pracovníkov obsluhy
- ľahko udržiavateľná podlaha a steny
- protišmyková podlaha (odolný hliníkový slzičkový plech)
- izolačné dvojsklá
- elektrické vykurovanie
- samostatné osvetlenie
- prívod 230 VAC, uzemnenie
- WiFi / 4G LTE pripojenie
- voliteľné príslušenstvo- klimatizácia, solárny panel, defibrilátor, vjazdová rampa, ...

Plynulé opustenie priestorov v prípade ohrozenia
Inštalácia na miestach zo zvýšeným počtom zhromažďovaných osôb musí obsahovať aj tzv. „Antipanik“ funkciu, ktorá umožňuje uvoľnenie ramien turniketu do voľne otáčavej polohy, prípadne sklopenia ramien turniketu. Využitie napr. v prípade vypuknutia požiaru, aby bol prechod cez turniket plynulý a nedošlo k ušliapaniu či zraneniu osôb a osoby mohli tak čo najskôr opustiť nebezpečný priestor.
Využitie:
- vrátnica do objektov bez kamennej budovy ako sú napr. staveniská, poľnohospodárske objekty, šrotoviská atď. kde by sa dal realizovať kontrolovaný prechod osôb, prijímanie návštev.
- pokladňa na predaj lístkov a pod., napr. kultúrno-spoločenské podujatia, festivaly, koncerty, sezónne, prírodné kúpaliská
- dočasné riešenie vstupu osôb do areálov

Samostatná časť

Slúži ako vrátnica, miestnosť pre návštevy, pokladňa. Je to tepelne izolovaná miestnosť pre 2 pracovníkov obsluhy, SBS, ktorá umožňuje dohľad nad kontrolou vstupu oprávnených osôb, príp. povoľuje vstup osobám bez prideleného oprávnenia, návštevám.

- tepelne izolovaná miestnosť zo sendvičových panelov
- miesto pre 2 pracovníkov obsluhy
- ľahko udržiavateľná podlaha a steny
- protišmyková podlaha (odolný hliníkový slzičkový plech)
- izolačné dvojsklá
- elektrické vykurovanie
- samostatné osvetlenie
- prívod 230 VAC, uzemnenie
- WiFi / 4G LTE pripojenie
- voliteľné príslušenstvo- klimatizácia, solárny panel, defibrilátor, vjazdová rampa, ...

Plynulé opustenie priestorov v prípade ohrozenia
Inštalácia na miestach zo zvýšeným počtom zhromažďovaných osôb musí obsahovať aj tzv. „Antipanik“ funkciu, ktorá umožňuje uvoľnenie ramien turniketu do voľne otáčavej polohy, prípadne sklopenia ramien turniketu. Využitie napr. v prípade vypuknutia požiaru, aby bol prechod cez turniket plynulý a nedošlo k ušliapaniu či zraneniu osôb a osoby mohli tak čo najskôr opustiť nebezpečný priestor.
Využitie:
- vrátnica do objektov bez kamennej budovy ako sú napr. staveniská, poľnohospodárske objekty, šrotoviská atď. kde by sa dal realizovať kontrolovaný prechod osôb, prijímanie návštev.
- pokladňa na predaj lístkov a pod., napr. kultúrno-spoločenské podujatia, festivaly, koncerty, sezónne, prírodné kúpaliská
- dočasné riešenie vstupu osôb do areálov

Slider
Slider
Voliteľné príslušenstvo
Inteligentné čítacie zariadenia
Vjazdová rampa
Klimatizácia
Alkohol tester
Defibrilátor
Slider