Turniketový kontajner Tripod tyčkový

TURNIKETOVÝ KONTAJNER

TRIPOD tyčkové turnikety

TRIPOD tyčkový turniket
mechanická bránka

čítačka prístupových kariet

počítač s riadiacim softvérom

dochádzkový systém

AntiPassBack

miestnosť pre obsluhu

PlayPlay
Turniketový kontajner Tripod tyčkový

VSTUPNÁ ČASŤ

Zabudované turnikety cez ktoré prechádzajú osoby preukazujúce oprávnenosť vstupu RFID/MIFARE karty.

TRIPOD tyčkové turnikety

4 x snímače kontroly vstupu

návštevnícke karty

obojsmerná kontrola

plynulé opustenie priestorov v prípade ohrozenia

MIESTNOSŤ PRE OBSLUHU

vrátnica, miestnosť pre návštevy, pokladňa

tepelne izolovaná miestnosť

dohľad nad kontrolou vstupu oprávnených osôb

povolenie vstupu osobám bez prideleného oprávnenia, návštevám

protišmyková podlaha

izolačné dvojsklá

samostatné osvetlenie

výhody

zamedzenie neoprávneným vstupom

efektívne riadenie vstupu osôb
bez nutnosti veľkej investície

minimálne náklady
redukuje potrebu fyzickej sily pri vstupe

plnenie ustanovení zákonov

informácia o počte osôb
prítomných na stavenisku

plynulé opustenie priestorov
v prípade ohrozenia

vysoká odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam

vrátnica do objektov bez kamennej budovy ako sú napr. staveniská, poľnohospodárske objekty, šrotoviská atď. kde by sa dal realizovať kontrolovaný prechod osôb, prijímanie návštev.

pokladňa – vstupenkový systém pre kultúrno-spoločenské podujatia, festivaly, koncerty, sezónne, prírodné kúpaliská

dočasné riešenie vstupu osôb do areálov

Fotky

Mobilná vrátnica s turniketmi

softvér s riadiacim prístupom, evidencia dochádzky, …

Samostatný prenosný celoosobový turniket bez vrátnice, bez potreby obsluhy, strážnika, prístupový systém, prístupová karta Morez
Samostatný prenosný celoosobový turniket bez vrátnice (2)
Samostatný prenosný celoosobový turniket bez vrátnice (2)
Samostatný prenosný celoosobový turniket bez vrátnice (2)

Tripod tyčkové turnikety
mechanická bránka

prístupový systém
obojsmerný prechod

jednoduché umiestnenie
oplotenie, rampa

riešenie podľa požiadaviek zákazníka

Morez_turniketový_kontajner_tripod_vrátnica_Bratislava
Fotky
turniket_dochádzkový_prístupový_systém_technológie_smart_inteligentná_Morez
mobilná_vrátnica_turniket_prístup_čítačka_kontrola_vstup_morez
mobilné_vrátnice_turnikety_systém_prístup_kontrolovaný_technológie_morez

softvér s riadiacim systémom
prístupový systém
evidencia dochádzky
prenos dát
vzdialený dohľad

Vrátnica s turniketom

stavebný kontajner, vrátnica na stavbu morez
Fotky

Mobilná vrátnica s turniketmi

softvér s riadiacim prístupom, evidencia dochádzky, …

Samostatný prenosný celoosobový turniket
Samostatný prenosný celoosobový turniket bez vrátnice, dochádzkový systém, subdodávateľ, investor, zadávateľ, projektant
Samostatný prenosný celoosobový turniket bez vrátnice, zabezpečenie vstupu bez potreby obsluhy, pracovníka

efektívne zabezpečenie
vstupu na stavbu

Kontakt

Kontaktujte nás,
poradíme, vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku…

MOREZ GROUP a.s.
Novozámocká 89
949 05 Nitra