Video – turniket s mincovníkom
Fotky

Turniket so zabudovaným mincovníkom umožňuje vstup osôb na základe vhodenia požadovanej sumy peňazí do mincového automatu. Následne po vhodení sumy sa vytlačí lístok, ktorý slúži ako zľava pri nákupe napr. na čerpacej stanici, atď. alebo ako potvrdenka o zaplatení pri vstupe do fiitness centra, wellness, sauny, plavárne, turniketový vstup do toaliet v obchodných alebo zábavných centrách.
Pre obsluhu, personál je možnosť vstupu so žetónmi. Nastavenie podľa požiadaviek zákazníka.

VÝHODY

VÝHODY

VÝHODY

jednoduché riešenie pri jednorazových vstupoch
– šetrenie prevádzkových nákladov
zníženie vandalizmu na toaletách, hygienických zariadeniach
– nerezová oceľ, antivandalové prevedenie
čítačka mincí (možnosť nastavenia sumy)
– doplnenie o bránku pre vstup osôb na invalidnom vozíku, detskom kočiari
aj na prenájom

jednoduché riešenie pri jednorazových vstupoch
– šetrenie prevádzkových nákladov
zníženie vandalizmu na toaletách, hygienických zariadeniach
– nerezová oceľ, antivandalové prevedenie
čítačka mincí (možnosť nastavenia sumy)
– doplnenie o bránku pre vstup osôb na invalidnom vozíku, detskom kočiari
aj na prenájom

jednoduché riešenie pri jednorazových vstupoch
– šetrenie prevádzkových nákladov
zníženie vandalizmu na toaletách, hygienických zariadeniach
– nerezová oceľ, antivandalové prevedenie
čítačka mincí (možnosť nastavenia sumy)
– doplnenie o bránku pre vstup osôb na invalidnom vozíku, detskom kočiari
aj na prenájom

PLYNULÉ OPUSTENIE PRIESTOROV v prípade ohrozenia

PLYNULÉ OPUSTENIE PRIESTOROV v prípade ohrozenia

PLYNULÉ OPUSTENIE PRIESTOROV v prípade ohrozenia

inštalácia na miestach zo zvýšeným počtom zhromažďovaných osôb musí obsahovať aj tzv. „Antipanik“ funkciu, ktorá umožňuje uvoľnenie ramien turniketu či bránky do voľne otáčavej polohy, prípadne sklopenia ramien turniketu.

– využitie napr. v prípade vypuknutia požiaru, aby bol prechod cez turniket plynulý a nedošlo k ušliapaniu či zraneniu osôb a osoby mohli čo najskôr opustiť nebezpečný priestor.

inštalácia na miestach zo zvýšeným počtom zhromažďovaných osôb musí obsahovať aj tzv. „Antipanik“ funkciu, ktorá umožňuje uvoľnenie ramien turniketu či bránky do voľne otáčavej polohy, prípadne sklopenia ramien turniketu.

– využitie napr. v prípade vypuknutia požiaru, aby bol prechod cez turniket plynulý a nedošlo k ušliapaniu či zraneniu osôb a osoby mohli čo najskôr opustiť nebezpečný priestor.

inštalácia na miestach zo zvýšeným počtom zhromažďovaných osôb musí obsahovať aj tzv. „Antipanik“ funkciu, ktorá umožňuje uvoľnenie ramien turniketu či bránky do voľne otáčavej polohy, prípadne sklopenia ramien turniketu.

– využitie napr. v prípade vypuknutia požiaru, aby bol prechod cez turniket plynulý a nedošlo k ušliapaniu či zraneniu osôb a osoby mohli čo najskôr opustiť nebezpečný priestor.

Fotky
Turniket s mincovníkom
Jednoduché riešenie platenia pri vstupe
turniket s mincovníkom MOREZ vstup toalety areály atrakcie
turniket s mincovníkom MOREZ vstup toalety areály atrakcie
turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket
turniket pri platenom vstupe
turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket
zabudovaný mincovník, displej
bez potreby obsluhy
Slide 1

Využite pri spoplatnenom vstupe

Využite pri spoplatnenom vstupe

Využite pri spoplatnenom vstupe

– športové centrum
– fitness centrum, sauna
– hygienické zariadenia v reštauráciách
– čerpacie stanice
– koncerty, festivaly, športové podujatia
– prírodné kúpaliská, plavárne
– múzeá, sezónne atrakcie

– športové centrum
– fitness centrum, sauna
– hygienické zariadenia v reštauráciách
– čerpacie stanice
– koncerty, festivaly, športové podujatia
– prírodné kúpaliská, plavárne
– múzeá, sezónne atrakcie

– športové centrum
– fitness centrum, sauna
– hygienické zariadenia v reštauráciách
– čerpacie stanice
– koncerty, festivaly, športové podujatia
– prírodné kúpaliská, plavárne
– múzeá, sezónne atrakcie

Kontakt

Kontaktujte nás,
poradíme, vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku…