Turniket celoosobovy – video

TURNIKET CELOOSOBOVÝ

Turniket celoosobový (na výšku celej postavy človeka) sa využíva najmä pri vstupe do areálov, objektov, kde je predpokladaný vysoký počet prechodov osôb a kde je potrebné korigovať priepustnosť prechodu osôb kvôli osobným kontrolám a prehliadkam, napr. náhodný výber kontroly alkoholu v dychu pracovníka

Na vstupných bránach do priemyselných podnikov, administratívnych budov, stavbách kde je dôležité aby osoba neobchádzala kontrolu a zamedzilo sa tak neoprávnenému vniknutiu do objektu.

Turniket celoosobový (na výšku celej postavy človeka) sa využíva najmä pri vstupe do areálov, objektov, kde je predpokladaný vysoký počet prechodov osôb a kde je potrebné korigovať priepustnosť prechodu osôb kvôli osobným kontrolám a prehliadkam, napr. náhodný výber kontroly alkoholu v dychu pracovníka

Na vstupných bránach do priemyselných podnikov, administratívnych budov, stavbách kde je dôležité aby osoba neobchádzala kontrolu a zamedzilo sa tak neoprávnenému vniknutiu do objektu.

Turniket celoosobový (na výšku celej postavy človeka) sa využíva najmä pri vstupe do areálov, objektov, kde je predpokladaný vysoký počet prechodov osôb a kde je potrebné korigovať priepustnosť prechodu osôb kvôli osobným kontrolám a prehliadkam, napr. náhodný výber kontroly alkoholu v dychu pracovníka

Na vstupných bránach do priemyselných podnikov, administratívnych budov, stavbách kde je dôležité aby osoba neobchádzala kontrolu a zamedzilo sa tak neoprávnenému vniknutiu do objektu.

Daný turniket ponúkame vo vyhotovení SINGLE alebo DOUBLE.

Obojsmernosť znamená, že sa môže využívať pre prechod „dnu aj von“. Zablokovaním ktorejkoľvek strany turniketu sa z neho stáva iba jednosmerný turniket.

Turniket môže byť umiestnený v interiéri ako aj v exteriéri.

Pre exteriérové použitie odporúčame minimál. pozinkovanú konštrukciu, prídavné vnútorné vyhrievanie turniketu až do -50°C, čím sa zabezpečí bezporuchový chod turniketu pri nízkych teplotách, predĺži sa životnosť turniketu v exteriéri. Turnikety sú navyše vysoko odolné voči náporu osôb a vandalizmu.

Zvuková a svetelná signalizácia pri vykonávaní prechodu.

V prípade výpadku elektrickej energie nastáva voľné otáčanie turniketu. Z tohto dôvodu odporúčame vybaviť turniket záložným napájacím zdrojom aby nestrácal svoju funkcionalitu.

Daný turniket ponúkame vo vyhotovení SINGLE alebo DOUBLE.

Obojsmernosť znamená, že sa môže využívať pre prechod „dnu aj von“. Zablokovaním ktorejkoľvek strany turniketu sa z neho stáva iba jednosmerný turniket.

Turniket môže byť umiestnený v interiéri ako aj v exteriéri.

Pre exteriérové použitie odporúčame minimál. pozinkovanú konštrukciu, prídavné vnútorné vyhrievanie turniketu až do -50°C, čím sa zabezpečí bezporuchový chod turniketu pri nízkych teplotách, predĺži sa životnosť turniketu v exteriéri. Turnikety sú navyše vysoko odolné voči náporu osôb a vandalizmu.

Zvuková a svetelná signalizácia pri vykonávaní prechodu.

V prípade výpadku elektrickej energie nastáva voľné otáčanie turniketu. Z tohto dôvodu odporúčame vybaviť turniket záložným napájacím zdrojom aby nestrácal svoju funkcionalitu.

Daný turniket ponúkame vo vyhotovení SINGLE alebo DOUBLE.

Obojsmernosť znamená, že sa môže využívať pre prechod „dnu aj von“. Zablokovaním ktorejkoľvek strany turniketu sa z neho stáva iba jednosmerný turniket.

Turniket môže byť umiestnený v interiéri ako aj v exteriéri.

Pre exteriérové použitie odporúčame minimál. pozinkovanú konštrukciu, prídavné vnútorné vyhrievanie turniketu až do -50°C, čím sa zabezpečí bezporuchový chod turniketu pri nízkych teplotách, predĺži sa životnosť turniketu v exteriéri. Turnikety sú navyše vysoko odolné voči náporu osôb a vandalizmu.

Zvuková a svetelná signalizácia pri vykonávaní prechodu.

V prípade výpadku elektrickej energie nastáva voľné otáčanie turniketu. Z tohto dôvodu odporúčame vybaviť turniket záložným napájacím zdrojom aby nestrácal svoju funkcionalitu.

Celoosobovy turniket
Morez celoosobový_vstupný_turniket_čítačka_Róbert Gašparík, s. r. o._Trnava 400x600
Celoosobovy turniket
Morez celoosobový_vstupný_turniket_čítačka_Róbert Gašparík, s. r. o._Trnava 400x600
Celoosobovy turniket
Morez celoosobový_vstupný_turniket_čítačka_Róbert Gašparík, s. r. o._Trnava 400x600
Celoosobovy turniket 1
Celoosobovy turniket 2
Celoosobovy turniket 3
Celoosobovy turniket 4
Celoosobovy turniket 4
previous arrow
next arrow
TURNIKET BIKE S PRECHODOM PRE BICYKEL

TURNIKET PRE BICYKEL, DETSKÝ KOČÍK

V súčasnosti stále viac osôb uprednostňuje dopravu do práce na bicykli.
Je to čoraz obľúbenejší, ekonomicky a enviromentálne výhodnejší spôsob prepravy. Navyše zamestnanec prichádza do práce rozcvičený a nie zívajúci od nudy za volantom, čo má vplyv na jeho pracovný výkon.

V súčasnosti stále viac osôb uprednostňuje dopravu do práce na bicykli.
Je to čoraz obľúbenejší, ekonomicky a enviromentálne výhodnejší spôsob prepravy. Navyše zamestnanec prichádza do práce rozcvičený a nie zívajúci od nudy za volantom, čo má vplyv na jeho pracovný výkon.

V súčasnosti stále viac osôb uprednostňuje dopravu do práce na bicykli.
Je to čoraz obľúbenejší, ekonomicky a enviromentálne výhodnejší spôsob prepravy. Navyše zamestnanec prichádza do práce rozcvičený a nie zívajúci od nudy za volantom, čo má vplyv na jeho pracovný výkon.

Na problém ako sa zamestnanec s bicyklom dostane na pracovisko cez turniket ponúkame jednoduché riešenie. Spočíva v podobe inštalácie turniketu BIKE s klasickým prechodom osoby cez turniket, pričom bicykel tlačí osoba vedľa seba cez druhú polovicu turniketu, určenú pre prechod bicykla.

Na problém ako sa zamestnanec s bicyklom dostane na pracovisko cez turniket ponúkame jednoduché riešenie. Spočíva v podobe inštalácie turniketu BIKE s klasickým prechodom osoby cez turniket, pričom bicykel tlačí osoba vedľa seba cez druhú polovicu turniketu, určenú pre prechod bicykla.

Na problém ako sa zamestnanec s bicyklom dostane na pracovisko cez turniket ponúkame jednoduché riešenie. Spočíva v podobe inštalácie turniketu BIKE s klasickým prechodom osoby cez turniket, pričom bicykel tlačí osoba vedľa seba cez druhú polovicu turniketu, určenú pre prechod bicykla.

Daný typ turniketu umožňuje pohodlný prechod aj s detským kočíkom.

Daný typ turniketu umožňuje pohodlný prechod aj s detským kočíkom.

Daný typ turniketu umožňuje pohodlný prechod aj s detským kočíkom.

Strana pre chodcov môže byť plne motorická alebo v lacnejšej verzii, kedy osoba rotor tlačí pomocou ruky.

Strana pre bicykel je otváraná motoricky a to na základe oprávnenia osoby pre takýto prechod pomocou prístupového systému (prístupový systém musí túto funkciu podporovať) alebo pomocou externého ovládania, napr. na vrátnici. Po prechode bicykla sa táto strana automaticky uzavrie.

Strana pre chodcov môže byť plne motorická alebo v lacnejšej verzii, kedy osoba rotor tlačí pomocou ruky.

Strana pre bicykel je otváraná motoricky a to na základe oprávnenia osoby pre takýto prechod pomocou prístupového systému (prístupový systém musí túto funkciu podporovať) alebo pomocou externého ovládania, napr. na vrátnici. Po prechode bicykla sa táto strana automaticky uzavrie.

Strana pre chodcov môže byť plne motorická alebo v lacnejšej verzii, kedy osoba rotor tlačí pomocou ruky.

Strana pre bicykel je otváraná motoricky a to na základe oprávnenia osoby pre takýto prechod pomocou prístupového systému (prístupový systém musí túto funkciu podporovať) alebo pomocou externého ovládania, napr. na vrátnici. Po prechode bicykla sa táto strana automaticky uzavrie.

TURNIKET BIKE S PRECHODOM PRE BICYKEL
Pracovná teplota

-20°C/+68°C
s prídavným vyhrievaním až do -50°C
Otáčanie rotora manuálne pomocou tlaku ruky alebo motorické otáčanie.

Mechanické otváranie

prechod osôb 30 – 40 osôb / 1 minúta

prechod osôb 30 – 40 osôb / 1 minúta

prechod osôb 30 – 40 osôb / 1 minúta

Motorické otváranie

prechod osôb 24 – 48 osôb / 1 minúta
(v závislosti od druhu použitia prístupového systému)

prechod osôb 24 – 48 osôb / 1 minúta
(v závislosti od druhu použitia prístupového systému)

prechod osôb 24 – 48 osôb / 1 minúta
(v závislosti od druhu použitia prístupového systému)

find_in_page
Materiálové prevedenie

– farbené železo podľa RAL
– farbené žiarovo zinkované železo podľa RAL
– kombinácia : rotor je nerezový a šasí je farbené žiarovo zinkované železo podľa RAL
– celonerezové
– akékoľvek farebné prevedenie podľa výberu zákazníka

Celoosobový turniket 5
celooosobový turniket prístupový systém morez_infinity_group_a.s._celoosobovy_turniket_v_kombinacii_s_elektrobrankou
Celoosobový turniket 5
celoosobovy_turniket_vstup_atrakcie_fanzony_Demanova_morez-rezort-atrakcie
Celoosobový turniket 5
Celoosobový turniket 1
Celoosobový turniket 1
Celoosobový turniket 1.5
Celoosobový turniket 1 – copy – copy
Celoosobový turniket 2
Celoosobový turniket 3
Celoosobový turniket 4
Celoosobový turniket 1 – copy
turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket
previous arrow
next arrow