alkohol tester
Bezdotykový ALKOHOL TESTER

DETEKCIA alkoholu v dychu

DETEKCIA alkoholu v dychu

DETEKCIA alkoholu v dychu

spolupráca s PRíSTUPOVÝM SYSTÉMOM

spolupráca s PRíSTUPOVÝM SYSTÉMOM

spolupráca s PRíSTUPOVÝM SYSTÉMOM

výstražná signalizácia

výstražná signalizácia

výstražná signalizácia

rýchlosť, presnosť

rýchlosť, presnosť

rýchlosť, presnosť

Alkoholtester

Rýchla detekcia alkoholu v dychu.

Rýchla detekcia alkoholu v dychu.

Rýchla detekcia alkoholu v dychu.

KONTROLA
VSTUPU
POVOLENIE
ZAMIETNUTIE
NÁHODNÝ VÝBER
HYGIENICKÉ OPATRENIA
Morez_inteligentné_zariadenie_s_duálnou_obrazovkou_prehrávanie_reklám

Bezdotykový alkohol tester na kontrolu alkoholu v dychu osoby.
Rýchla, presná kontrola vstupujúcich osôb, zamestnancov do objektov, na pracoviská, staveniská.
Spolupráca s riadením prístupu
, turniketovým systémom, výstražná signalizácia.
Zabránenie kontaktu s prístrojom
použitím ekologickej slamky na vydýchnutie vzduchu.

Bezdotykový alkohol tester na kontrolu alkoholu v dychu osoby.
Rýchla, presná kontrola vstupujúcich osôb, zamestnancov do objektov, na pracoviská, staveniská.
Spolupráca s riadením prístupu
, turniketovým systémom, výstražná signalizácia.
Zabránenie kontaktu s prístrojom
použitím ekologickej slamky na vydýchnutie vzduchu.

Bezdotykový alkohol tester na kontrolu alkoholu v dychu osoby.
Rýchla, presná kontrola vstupujúcich osôb, zamestnancov do objektov, na pracoviská, staveniská.
Spolupráca s riadením prístupu
, turniketovým systémom, výstražná signalizácia.
Zabránenie kontaktu s prístrojom
použitím ekologickej slamky na vydýchnutie vzduchu.

Bezdotykový vstupný prístroj na kontrolu dychu. Alkoholtester vhodný na inštaláciu pri bránach, vchodoch do objektov, ako súčasť vstupných turniketov, pri vstupných bodoch pre chodcov alebo ako samostatný tester alkoholu. Spolupráca s prístupovými systémami. Vhodné riešenie pre administratívne budovy, továrne, priemyselné a výrobné oblasti, stavebný priemysel, stavby, dopravné spoločnosti.

Bezdotykový vstupný prístroj na kontrolu dychu. Alkoholtester vhodný na inštaláciu pri bránach, vchodoch do objektov, ako súčasť vstupných turniketov, pri vstupných bodoch pre chodcov alebo ako samostatný tester alkoholu. Spolupráca s prístupovými systémami. Vhodné riešenie pre administratívne budovy, továrne, priemyselné a výrobné oblasti, stavebný priemysel, stavby, dopravné spoločnosti.

Bezdotykový vstupný prístroj na kontrolu dychu. Alkoholtester vhodný na inštaláciu pri bránach, vchodoch do objektov, ako súčasť vstupných turniketov, pri vstupných bodoch pre chodcov alebo ako samostatný tester alkoholu. Spolupráca s prístupovými systémami. Vhodné riešenie pre administratívne budovy, továrne, priemyselné a výrobné oblasti, stavebný priemysel, stavby, dopravné spoločnosti.

Pri montáži na vstupné turnikety, sú turnikety osadené náhodným výberom pri ktorom užívateľ určí koľko ľudí napr. zo 100 sa má podrobiť danému testu. Turniketový systém je vybavený kontrolou vstupu, tak aby sa dala identifikovať osoba, ktorá práve prechádza cez turniket. Po priložení prístupovej kartičky sa spustí systém náhodného výberu.

Pri montáži na vstupné turnikety, sú turnikety osadené náhodným výberom pri ktorom užívateľ určí koľko ľudí napr. zo 100 sa má podrobiť danému testu. Turniketový systém je vybavený kontrolou vstupu, tak aby sa dala identifikovať osoba, ktorá práve prechádza cez turniket. Po priložení prístupovej kartičky sa spustí systém náhodného výberu.

Pri montáži na vstupné turnikety, sú turnikety osadené náhodným výberom pri ktorom užívateľ určí koľko ľudí napr. zo 100 sa má podrobiť danému testu. Turniketový systém je vybavený kontrolou vstupu, tak aby sa dala identifikovať osoba, ktorá práve prechádza cez turniket. Po priložení prístupovej kartičky sa spustí systém náhodného výberu.

Pre správne a bezpečné vykonanie testu musí osoba fúkať vzduch cez ekologickú slamku rovnomerne smerom k miestu otvoru 2 až 3 sekundy, vo vzdialenosti 50 mm od otvoru pre vydychovaný vzduch.

Pre správne a bezpečné vykonanie testu musí osoba fúkať vzduch cez ekologickú slamku rovnomerne smerom k miestu otvoru 2 až 3 sekundy, vo vzdialenosti 50 mm od otvoru pre vydychovaný vzduch.

Ak sa zablokoval prechod cez turniket, je osoba vyzvaná na orientačnú skúšku alkoholu. Pre správne a bezpečné vykonanie testu musí osoba fúkať vzduch cez ekologickú slamku rovnomerne smerom k miestu otvoru 2 až 3 sekundy, vo vzdialenosti 50 mm od otvoru pre vydychovaný vzduch.

Vyhovujúci výsledok pri vykonanom teste povoľuje vstup. V prípade ak nie je detekovaný alkohol v dychu osoby, rozsvieti sa značka „OK GO“ zelenou farbou. Turniket sa odblokuje a umožní vstup osoby.

Vyhovujúci výsledok pri vykonanom teste povoľuje vstup. V prípade ak nie je detekovaný alkohol v dychu osoby, rozsvieti sa značka „OK GO“ zelenou farbou. Turniket sa odblokuje a umožní vstup osoby.

Vyhovujúci výsledok pri vykonanom teste povoľuje vstup. V prípade ak nie je detekovaný alkohol v dychu osoby, rozsvieti sa značka „OK GO“ zelenou farbou. Turniket sa odblokuje a umožní vstup osoby.

Nevyhovujúci výsledok „DRUNK“ pri vykonanom teste nepovoľuje vstup.
V prípade ak je detekovaný alkohol v dychu osoby, zobrazí sa na displeji značka „DRUNK“ a spustí sa výstražná signalizácia. Turniket sa otočí spätným smerom aby osoba opustila vstupné priestory.

Nevyhovujúci výsledok „DRUNK“ pri vykonanom teste nepovoľuje vstup.
V prípade ak je detekovaný alkohol v dychu osoby, zobrazí sa na displeji značka „DRUNK“ a spustí sa výstražná signalizácia. Turniket sa otočí spätným smerom aby osoba opustila vstupné priestory.

Nevyhovujúci výsledok „DRUNK“ pri vykonanom teste nepovoľuje vstup.
V prípade ak je detekovaný alkohol v dychu osoby, zobrazí sa na displeji značka „DRUNK“ a spustí sa výstražná signalizácia. Turniket sa otočí spätným smerom aby osoba opustila vstupné priestory.

Po odchode osoby, ktorej sa zistil nevyhovujúci výsledok, pracovník obsluhy odblokuje turniket a umožní prechod ďalších osôb. Alkoholtester sa automaticky resetuje.

Po odchode osoby, ktorej sa zistil nevyhovujúci výsledok, pracovník obsluhy odblokuje turniket a umožní prechod ďalších osôb. Alkoholtester sa automaticky resetuje.

Po odchode osoby, ktorej sa zistil nevyhovujúci výsledok, pracovník obsluhy odblokuje turniket a umožní prechod ďalších osôb. Alkoholtester sa automaticky resetuje.

Na čistenie prístroja sa môžu používať bežné nealkoholické a neabrazívne výrobky. Aby sa zabezpečila správna funkčnosť prístroja, nemali by sa do „otvoru fúkania“ filtrovať žiadne zvyšky čističa.

Na čistenie prístroja sa môžu používať bežné nealkoholické a neabrazívne výrobky. Aby sa zabezpečila správna funkčnosť prístroja, nemali by sa do „otvoru fúkania“ filtrovať žiadne zvyšky čističa.

Na čistenie prístroja sa môžu používať bežné nealkoholické a neabrazívne výrobky. Aby sa zabezpečila správna funkčnosť prístroja, nemali by sa do „otvoru fúkania“ filtrovať žiadne zvyšky čističa.

Alkoholtester
Alkoholtester_detekcia_alkoholu_pri_vstupe_na_pracovisko_ Morez

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Alkohol tester na rýchlu kontrolu alkoholu v dychu osoby.

Alkohol tester na rýchlu kontrolu alkoholu v dychu osoby.

Alkohol tester na rýchlu kontrolu alkoholu v dychu osoby.

Alkoholtester
Alkoholtester_detekcia_alkoholu_pri_vstupe_na_pracovisko_ Morez

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Alkohol tester na rýchlu kontrolu alkoholu v dychu osoby.

Alkohol tester na rýchlu kontrolu alkoholu v dychu osoby.

Alkohol tester na rýchlu kontrolu alkoholu v dychu osoby.

previous arrow
next arrow
Kontakt

Kontaktujte nás,
poradíme, vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku…

MOREZ GROUP a.s.
Novozámocká 89
949 05 Nitra