Samostatný prenosný celoosobový turniket
"AJ NA PRENÁJOM"
samostatný CELOOSOBOVÝ TURNIKET
VSTUP do kontrolovaného priestoru
BEZ POTREBY prítomnosti OBSLUHY, SBS
PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM
ČÍTAČKA QR, BAR kódov
VZDIALENÁ KONTROLA
Play
Slider

- prenosný malý kontajner
- robustný 1x celoosobový turniket
- jednosmerná / obojsmerná kontrola (opačný smer zakázaný alebo voľný)

- 2 x čítacie zariadenie
- riadenie turniketu

- kvalitné nerezové prevedenie
- dlážka z hliníkového slzičkového plechu

- napájanie 24 VDC
- možnosť napojenia 230VAC (nutnosť uzemniť)
- IP 43 (odolné voči dažďu)
- rozmery: 2040x1930x2910mm

- prenosný malý kontajner
- robustný 1x celoosobový turniket
- jednosmerná / obojsmerná kontrola (opačný smer zakázaný alebo voľný)

- 2 x čítacie zariadenie
- riadenie turniketu

- kvalitné nerezové prevedenie
- dlážka z hliníkového slzičkového plechu

- napájanie 24 VDC
- možnosť napojenia 230VAC (nutnosť uzemniť)
- IP 43 (odolné voči dažďu)
- rozmery: 2040x1930x2910mm

- prenosný malý kontajner
- robustný 1x celoosobový turniket
- jednosmerná / obojsmerná kontrola (opačný smer zakázaný alebo voľný)

- 2 x čítacie zariadenie
- riadenie turniketu

- kvalitné nerezové prevedenie
- dlážka z hliníkového slzičkového plechu

- napájanie 24 VDC
- možnosť napojenia 230VAC (nutnosť uzemniť)
- IP 43 (odolné voči dažďu)
- rozmery: 2040x1930x2910mm

Výhody:
- vstup len pre oprávnené osoby, ktorým boli pridelené prístupové čítacie karty, príp. iný spôsob povolenia vstupu.
- prístupový, dochádzkový systém- evidencia zamestnancov
- zníženie prevádzkových nákladov na obsluhu, SBS
- kamerový systém- monitorovanie kontrolovaného priestoru, možnosť vzdialeného sledovania
- vysoká odolnosť voči vandalizmu, náporu osôb, poveternostným podmienkam
- prídavný zálohovaný zdroj
- prevedenie podľa požiadaviek- farebné prevedenie, osvetlenie, strieška, kamerový systém, atď...

Výhody:
- vstup len pre oprávnené osoby, ktorým boli pridelené prístupové čítacie karty, príp. iný spôsob povolenia vstupu.
- prístupový, dochádzkový systém- evidencia zamestnancov
- zníženie prevádzkových nákladov na obsluhu, SBS
- kamerový systém- monitorovanie kontrolovaného priestoru, možnosť vzdialeného sledovania
- vysoká odolnosť voči vandalizmu, náporu osôb, poveternostným podmienkam
- prídavný zálohovaný zdroj
- prevedenie podľa požiadaviek- farebné prevedenie, osvetlenie, strieška, kamerový systém, atď...

Výhody:
- vstup len pre oprávnené osoby, ktorým boli pridelené prístupové čítacie karty, príp. iný spôsob povolenia vstupu.
- prístupový, dochádzkový systém- evidencia zamestnancov
- zníženie prevádzkových nákladov na obsluhu, SBS
- kamerový systém- monitorovanie kontrolovaného priestoru, možnosť vzdialeného sledovania
- vysoká odolnosť voči vandalizmu, náporu osôb, poveternostným podmienkam
- prídavný zálohovaný zdroj
- prevedenie podľa požiadaviek- farebné prevedenie, osvetlenie, strieška, kamerový systém, atď...

Využitie:
- areály bez kamennej budovy, kde nie je potreba vrátnice, miestnosti pre obsluhu
- priemyselné podniky- napr. nočné smeny, bez nutnosti prítomnosti obsluhy
- poľnohospodárske podniky

Využitie:
- areály bez kamennej budovy, kde nie je potreba vrátnice, miestnosti pre obsluhu
- priemyselné podniky- napr. nočné smeny, bez nutnosti prítomnosti obsluhy
- poľnohospodárske podniky

Využitie:
- areály bez kamennej budovy, kde nie je potreba vrátnice, miestnosti pre obsluhu
- priemyselné podniky- napr. nočné smeny, bez nutnosti prítomnosti obsluhy
- poľnohospodárske podniky

Slider
Slider
Alkoholtester_detekcia_alkoholu_pri_vstupe_na_pracovisko_ Morez
Alkoholtester_vstup_povolenie_stavenisko_bezpečnosť_ Morez
Alkoholtester_detekcia_alkoholu_pri_vstupe_na_pracovisko_ Morez
Alkoholtester_vstup_povolenie_stavenisko_bezpečnosť_ Morez
Alkoholtester_riesenie_vstup_povolenie_zamestnanec_ Morez
Alkoholtester_riesenie_vstup_povolenie_zamestnanec_ Morez
Alkoholtester_vstup_povolenie_stavenisko_bezpečnosť_ Morez
Slider
Slider