ZABEZPEČENIE VSTUPU
Samostatný prenosný celoosobový turniket
"AJ NA PRENÁJOM"
Pre vstup do kontrolovaného priestoru, kde sa nevyžaduje prítomnosť obsluhy, SBS, ponúkame samostatný prenosný celoosobový turniket, ktorý môže byť samostatne umiestnený do oplotenia.
Play
Slider

- prenosný malý kontajner
- robustný 1x celoosobový turniket
- jednosmerná/obojsmerná kontrola (opačný smer zakázaný alebo voľný)

- 2 x čítacie zariadenie
- riadenie turniketu

- kvalitné nerezové prevedenie
- dlážka z hliníkového slzičkového plechu

- napájanie 24 VDC
- možnosť napojenia 230VAC (nutnosť uzemniť)
- IP 43 (odolné voči dažďu)
- rozmery: 2040x1930x2910mm

- prenosný malý kontajner
- robustný 1x celoosobový turniket
- jednosmerná/obojsmerná kontrola (opačný smer zakázaný alebo voľný)

- 2 x čítacie zariadenie
- riadenie turniketu

- kvalitné nerezové prevedenie
- dlážka z hliníkového slzičkového plechu

- napájanie 24 VDC
- možnosť napojenia 230VAC (nutnosť uzemniť)
- IP 43 (odolné voči dažďu)
- rozmery: 2040x1930x2910mm

- prenosný malý kontajner
- robustný 1x celoosobový turniket
- jednosmerná/obojsmerná kontrola (opačný smer zakázaný alebo voľný)

- 2 x čítacie zariadenie
- riadenie turniketu

- kvalitné nerezové prevedenie
- dlážka z hliníkového slzičkového plechu

- napájanie 24 VDC
- možnosť napojenia 230VAC (nutnosť uzemniť)
- IP 43 (odolné voči dažďu)
- rozmery: 2040x1930x2910mm

Výhody:
- vstup len pre oprávnené osoby, ktorým boli pridelené prístupové čítacie karty, príp. iný spôsob povolenia vstupu.
- prístupový, dochádzkový systém- evidencia zamestnancov
- zníženie prevádzkových nákladov na obsluhu, SBS
- kamerový systém- monitorovanie kontrolovaného priestoru, možnosť vzdialeného sledovania
- vysoká odolnosť voči vandalizmu, náporu osôb, poveternostným podmienkam
- prídavný zálohovaný zdroj
- prevedenie podľa požiadaviek- farebné prevedenie, osvetlenie, strieška, kamerový systém, atď...

Výhody:
- vstup len pre oprávnené osoby, ktorým boli pridelené prístupové čítacie karty, príp. iný spôsob povolenia vstupu.
- prístupový, dochádzkový systém- evidencia zamestnancov
- zníženie prevádzkových nákladov na obsluhu, SBS
- kamerový systém- monitorovanie kontrolovaného priestoru, možnosť vzdialeného sledovania
- vysoká odolnosť voči vandalizmu, náporu osôb, poveternostným podmienkam
- prídavný zálohovaný zdroj
- prevedenie podľa požiadaviek- farebné prevedenie, osvetlenie, strieška, kamerový systém, atď...

Výhody:
- vstup len pre oprávnené osoby, ktorým boli pridelené prístupové čítacie karty, príp. iný spôsob povolenia vstupu.
- prístupový, dochádzkový systém- evidencia zamestnancov
- zníženie prevádzkových nákladov na obsluhu, SBS
- kamerový systém- monitorovanie kontrolovaného priestoru, možnosť vzdialeného sledovania
- vysoká odolnosť voči vandalizmu, náporu osôb, poveternostným podmienkam
- prídavný zálohovaný zdroj
- prevedenie podľa požiadaviek- farebné prevedenie, osvetlenie, strieška, kamerový systém, atď...

Využitie:
- areály bez kamennej budovy, kde nie je potreba vrátnice, miestnosti pre obsluhu
- priemyselné podniky- napr. nočné smeny, bez nutnosti prítomnosti obsluhy
- poľnohospodárske podniky

Využitie:
- areály bez kamennej budovy, kde nie je potreba vrátnice, miestnosti pre obsluhu
- priemyselné podniky- napr. nočné smeny, bez nutnosti prítomnosti obsluhy
- poľnohospodárske podniky

Využitie:
- areály bez kamennej budovy, kde nie je potreba vrátnice, miestnosti pre obsluhu
- priemyselné podniky- napr. nočné smeny, bez nutnosti prítomnosti obsluhy
- poľnohospodárske podniky

Slider
Slider