Samostatný prenosný celoosobový turniket

PRENOSNÝ celoosobový turniket

CELOOSOBOVÝ TURNIKET
v prenosnej kovovej kontštrukcii

čítačka prístupových kariet

POČÍTAČ s riadiacim softvérom

dochádzkový systém

AntiPassBack

BEZ POTREBY prítomnosti obsluhy

PlayPlay
Samostatný prenosný celoosobový turniket

ZÁKLADNÉ VYBAVENIE

CELOOSOBOVÝ turniket

čítačka prístupových kariet

dochádzkový systém

AntiPassBack

prenosná kovová konštrukcia

kvalitné nerezové prevedenie

rozmery: 2040x1930x2910mm

Voliteľné príslušenstvo

vzdialený prístup– dohľad nad kontrolou vstupu osôb

kamerový systém, možnosť vzdialeného sledovania

alkohol tester náhodný výber

prenosná kontrola vstupu

turniket v prenosnej kovovej konštrukcii

prístupový systém, karty, biometria,
oprávnenosť vstupu

snímače kontroly vstupu

jednosmerná/obojsmerná kontrola
opačný smer zakázaný alebo voľný)

plynulé opustenie priestorov v prípade ohrozenia

napájanie 24 VDC,
možnosť napojenia 230VAC (nutnosť uzemniť)

IP 43 (odolné voči dažďu)

dlážka z hliníkového slzičkového plechu

výhody

zamedzenie neoprávneným vstupom

efektívne riadenie vstupu osôb
bez nutnosti veľkej investície

minimálne náklady
redukuje potrebu fyzickej sily pri vstupe

plnenie ustanovení zákonov

informácia o počte osôb
prítomných na stavenisku

vysoká odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam

jednoduché riešenie vstupu do objektov bez kamennej budovy ako sú napr. staveniská, poľnohospodárske objekty, šrotoviská atď.

dočasný vstup osôb do areálov, aj na prenájom

prevedenie podľa požiadaviek– farebné prevedenie, osvetlenie, strieška, kamerový systém, atď…

Fotky

Turniket v prenosnej konštrukcii

bez vrátnice

Samostatný prenosný celoosobový turniket
Samostatný prenosný celoosobový turniket bez vrátnice, dochádzkový systém, subdodávateľ, investor, zadávateľ, projektant

turniket

prístupový systém

prístupový systém,
obojsmerný prechod

jednoduché umiestnenie

oplotenie
zastavaný priestor

riešenie podľa požiadaviek zákazníka

Samostatný prenosný celoosobový turniket bez vrátnice, zabezpečenie vstupu bez potreby obsluhy, pracovníka
Samostatný prenosný celoosobový turniket, čítačka prístupové karty MOREZ GROUP
Fotky
Fotky

Kontrolovaný vstup, čítačka kariet, celoosobový turniket
v prenosnej kovovej konštrukcii

Zabezpečenie vstupu nielen na stavbu
Samostatný prenosný celoosobový turniket, čítačka prístupové karty MOREZ GROUP

Prenosná konštrukcia pre kontrolovaný vstup do firmy, podľa požiadaviek zákazníka

Samostatný prenosný celoosobový turniket, čítačka prístupové karty plot MOREZ GROUP

Celoosobový turniket, osadenie za bránou, prechod cez turniket

Samostatný prenosný celoosobový turniket bez vrátnice, dochádzkový systém, subdodávateľ, investor, zadávateľ, projektant
Samostatný prenosný celoosobový turniket bez vrátnice, zabezpečenie vstupu bez potreby obsluhy, pracovníka
Samostatný prenosný celoosobový turniket bez vrátnice umiestnenie osadenie v plote
Fotky
Fotky

Kontrolovaný vstup, čítačka kariet, celoosobový turniket
v prenosnej kovovej konštrukcii

Zabezpečenie vstupu nielen na stavbu
Prenosná konštrukcia pre kontrolovaný vstup do závodu, podľa požiadaviek zákazníka
turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket
Celoosobový turniket, čítacie zariadenie prístupových kariet
turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket
turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket
turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket
turniketovy kontajner celoosobovy turniket morez vrátnica turniket
Fotky
Kontakt

Kontaktujte nás,
poradíme, vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku…