MECHANICKÁ (KRÍDLOVÁ) BRÁNKA

Mechanická bránka sa využíva najčastejšie v nákupných centrách, kde sa inštaluje spoločne s doplnkovým koridorom pre lepšiu orientáciu prechodu zákazníkov.


Môže byť v prevedení obojsmernom, ale častejšie sa inštaluje ako jednosmerná tak, aby sa zákazník nemohol vyhnúť pokladničnému systému.

Mechanická bránka sa využíva najčastejšie v nákupných centrách, kde sa inštaluje spoločne s doplnkovým koridorom pre lepšiu orientáciu prechodu zákazníkov.


Môže byť v prevedení obojsmernom, ale častejšie sa inštaluje ako jednosmerná tak, aby sa zákazník nemohol vyhnúť pokladničnému systému.

Mechanická bránka sa využíva najčastejšie v nákupných centrách, kde sa inštaluje spoločne s doplnkovým koridorom pre lepšiu orientáciu prechodu zákazníkov.


Môže byť v prevedení obojsmernom, ale častejšie sa inštaluje ako jednosmerná tak, aby sa zákazník nemohol vyhnúť pokladničnému systému.

Slider

Využitie môže byť aj ako požiarne dvere, kedy sa cez bránku bežne neprechádza, ale v prípade požiaru sa bránka otvorí pre plynulý prechod osôb z ohrozeného priestoru.

Tak isto sa môže použiť ako doplnok ku klasickému turniketu, ak je potrebné zabezpečiť prechod, či prejazd s väčšími predmetmi alebo vozíkmi, napr. pri zásobovaní.

Ďalšie využitie môže byť ako funkcia „personálnej“ bránky napr. v hotelových a administratívnych komplexoch ako i v skladovom hospodárstve.

Využitie môže byť aj ako požiarne dvere, kedy sa cez bránku bežne neprechádza, ale v prípade požiaru sa bránka otvorí pre plynulý prechod osôb z ohrozeného priestoru.

Tak isto sa môže použiť ako doplnok ku klasickému turniketu, ak je potrebné zabezpečiť prechod, či prejazd s väčšími predmetmi alebo vozíkmi, napr. pri zásobovaní.

Ďalšie využitie môže byť ako funkcia „personálnej“ bránky napr. v hotelových a administratívnych komplexoch ako i v skladovom hospodárstve.

Využitie môže byť aj ako požiarne dvere, kedy sa cez bránku bežne neprechádza, ale v prípade požiaru sa bránka otvorí pre plynulý prechod osôb z ohrozeného priestoru.

Tak isto sa môže použiť ako doplnok ku klasickému turniketu, ak je potrebné zabezpečiť prechod, či prejazd s väčšími predmetmi alebo vozíkmi, napr. pri zásobovaní.

Ďalšie využitie môže byť ako funkcia „personálnej“ bránky napr. v hotelových a administratívnych komplexoch ako i v skladovom hospodárstve.

Slider
Slider