Video – PRENOSNÉ TURNIKETY koncerty festivaly podujatia
PRENOSNÉ TURNIKETY NA PRENÁJOM
Usporiadať koncert, to nie je len dohodnúť kapelu, vytlačiť plagáty a predať vstupenky…
Ale veď to vy dobre viete.

Organizátor musí riešiť bezpečnosť, kontrolu vstupu a výstupu osôb na podujatie, spokojnosť návštevníkov,… ale aj svojich financií.

Tomu dokáže značne pomôcť jedno –

… prenosné turnikety …

… prenosné turnikety …

… prenosné turnikety …

Prenajom turniketu na koncert, festival

Prenájom turniketov iste poteší organizátorov koncertov, festivalov, a iných kultúrno – spoločenských podujatí.
Tyčkový turniket, inteligentná čítačka čiarového, QR kódu, spolupráca s pokladničným systémom eKasa,
urýchľuje kontrolu a skracuje čakanie návštevníkov v radoch.

Prenájom turniketov iste poteší organizátorov koncertov, festivalov, a iných kultúrno – spoločenských podujatí.
Tyčkový turniket, inteligentná čítačka čiarového, QR kódu, spolupráca s pokladničným systémom eKasa,
urýchľuje kontrolu a skracuje čakanie návštevníkov v radoch.

Prenájom turniketov iste poteší organizátorov koncertov, festivalov, a iných kultúrno – spoločenských podujatí.
Tyčkový turniket, inteligentná čítačka čiarového, QR kódu, spolupráca s pokladničným systémom eKasa,
urýchľuje kontrolu a skracuje čakanie návštevníkov v radoch.

Turnikety sú vysoko efektívne a ucelene riešia riadenie vstupu osôb do kontrolovaných priestorov.
Svojou konštrukciou zabránia osobe prejsť do akejkoľvek zóny bez povolenia inej osoby či prístupového systému.
Poskytujú prehľad o počte osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí.
Systém vieme poskytnúť na mieru presne podľa požiadaviek tak, aby spĺňal predstavy šetrenia prevádzkových nákladov
a zefektívnenia zisku z daného podujatia.

Turnikety sú vysoko efektívne a ucelene riešia riadenie vstupu osôb do kontrolovaných priestorov.
Svojou konštrukciou zabránia osobe prejsť do akejkoľvek zóny bez povolenia inej osoby či prístupového systému.
Poskytujú prehľad o počte osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí.
Systém vieme poskytnúť na mieru presne podľa požiadaviek tak, aby spĺňal predstavy šetrenia prevádzkových nákladov
a zefektívnenia zisku z daného podujatia.

Turnikety sú vysoko efektívne a ucelene riešia riadenie vstupu osôb do kontrolovaných priestorov.
Svojou konštrukciou zabránia osobe prejsť do akejkoľvek zóny bez povolenia inej osoby či prístupového systému.
Poskytujú prehľad o počte osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí.
Systém vieme poskytnúť na mieru presne podľa požiadaviek tak, aby spĺňal predstavy šetrenia prevádzkových nákladov
a zefektívnenia zisku z daného podujatia.

Výhody prenájmu turniketov

efektívne riadenie vstupu osôb bez nutnosti
veľkej investície

rýchly kontrolovaný príchod/odchod návštevníkov
šetrenie prevádzkových nákladov– zníženie alebo eliminovanie prítomnosti pracovníkov kontroly
zamedzenie peňažných únikov pri platených akciách- eliminovanie počtu neoprávnených vstupov osôb bez platenia
• inteligentné čítacie zariadenia
• možnosť doplniť- prístupový, dochádzkový, kamerový systém, vstupenkovo – pokladničný systém, eKasa
• spoľahlivosť systému– presný prehľad o počte osôb v kontrolovanom priestore- počet platiacich, VIP, službukonajúcich, ako i o počte osôb, ktoré už objekt opustili

Výhody prenájmu turniketov

efektívne riadenie vstupu osôb bez nutnosti
veľkej investície

rýchly kontrolovaný príchod/odchod návštevníkov
šetrenie prevádzkových nákladov– zníženie alebo eliminovanie prítomnosti pracovníkov kontroly
zamedzenie peňažných únikov pri platených akciách- eliminovanie počtu neoprávnených vstupov osôb bez platenia
• inteligentné čítacie zariadenia
• možnosť doplniť- prístupový, dochádzkový, kamerový systém, vstupenkovo – pokladničný systém, eKasa
• spoľahlivosť systému– presný prehľad o počte osôb v kontrolovanom priestore- počet platiacich, VIP, službukonajúcich, ako i o počte osôb, ktoré už objekt opustili

Výhody prenájmu turniketov

efektívne riadenie vstupu osôb bez nutnosti
veľkej investície

rýchly kontrolovaný príchod/odchod návštevníkov
šetrenie prevádzkových nákladov– zníženie alebo eliminovanie prítomnosti pracovníkov kontroly
zamedzenie peňažných únikov pri platených akciách- eliminovanie počtu neoprávnených vstupov osôb bez platenia
• inteligentné čítacie zariadenia
• možnosť doplniť- prístupový, dochádzkový, kamerový systém, vstupenkovo – pokladničný systém, eKasa
• spoľahlivosť systému– presný prehľad o počte osôb v kontrolovanom priestore- počet platiacich, VIP, službukonajúcich, ako i o počte osôb, ktoré už objekt opustili

• plynulé opustenie priestorov– funkcia „Antipanik“
uvoľnenie alebo sklopenie ramien turniketu
• bezbariérový vstup– možnosť doplnenia bránky pre bezpečný vstup imobilných návštevníkov, návštevníkov na bicykloch, detských kočíkoch
• odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam
• nastavenie systému podľa požiadaviek zákazníka
• bezproblémová manipulácia, prispôsobenosť turniketových jednotiek na prepravu, skladovateľnosť
• kvalitné prevedenie, moderné technológie

• plynulé opustenie priestorov– funkcia „Antipanik“
uvoľnenie alebo sklopenie ramien turniketu
• bezbariérový vstup– možnosť doplnenia bránky pre bezpečný vstup imobilných návštevníkov, návštevníkov na bicykloch, detských kočíkoch
• odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam
• nastavenie systému podľa požiadaviek zákazníka
• bezproblémová manipulácia, prispôsobenosť turniketových jednotiek na prepravu, skladovateľnosť
• kvalitné prevedenie, moderné technológie

• plynulé opustenie priestorov– funkcia „Antipanik“
uvoľnenie alebo sklopenie ramien turniketu
• bezbariérový vstup– možnosť doplnenia bránky pre bezpečný vstup imobilných návštevníkov, návštevníkov na bicykloch, detských kočíkoch
• odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam
• nastavenie systému podľa požiadaviek zákazníka
• bezproblémová manipulácia, prispôsobenosť turniketových jednotiek na prepravu, skladovateľnosť
• kvalitné prevedenie, moderné technológie

Prenosny turniket na koncert Nightwish Decades

Prenájom prenosných turniketov na koncert Nightwish Decades

Prenájom prenosných turniketov na koncert Nightwish Decades

Prenájom prenosných turniketov na koncert Nightwish Decades

Prenájom turniketov na koncert Nightwish Decades

Prenájom turniketov na koncert Nightwish Decades

Prenájom turniketov na koncert Nightwish Decades

Prenosny turniket na Fan zony MS v hokeji 2019

Prenájom turniketov na Fan zóny
MS v ľadovom hokeji 2019

Prenájom turniketov na Fan zóny
MS v ľadovom hokeji 2019

Prenájom turniketov na Fan zóny
MS v ľadovom hokeji 2019

Prenájom turniketov na Fan zóny MS v ľadovom hokeji 2019

Prenájom turniketov na Fan zóny MS v ľadovom hokeji 2019

Prenájom turniketov na Fan zóny MS v ľadovom hokeji 2019

Prenosny turniket na Soundtrack festival

Prenájom prenosných turniketov na Soundtrack festival

Prenájom prenosných turniketov na Soundtrack festival

Prenájom prenosných turniketov na Soundtrack festival

Prenájom prenosných turniketov na Soundtrack festival

Prenájom prenosných turniketov na Soundtrack festival

Prenájom prenosných turniketov na Soundtrack festival

previous arrow
next arrow
Vlastnosti
network_check
Prevádzková teplota

-15°/+70°C
pomocou prídavného vykurovania až do -40°C

-15°/+70°C
pomocou prídavného vykurovania až do -40°C

-15°/+70°C
pomocou prídavného vykurovania až do -40°C

Účel použitia

kultúrno – spoločenské podujatia,
koncerty, festivaly, firemné eventy,
zábavné atrakcie, rekreačné strediská,
chránené dočasné priestory a objekty

kultúrno – spoločenské podujatia,
koncerty, festivaly, firemné eventy,
zábavné atrakcie, rekreačné strediská,
chránené dočasné priestory a objekty

kultúrno – spoločenské podujatia,
koncerty, festivaly, firemné eventy,
zábavné atrakcie, rekreačné strediská,
chránené dočasné priestory a objekty

Relatívna vlhkosť

95%, nekondenzujúcej

95%, nekondenzujúcej

95%, nekondenzujúcej

Elektrické vlastnosti

– riadiaca jednotka na báze PC
– čítacia jednotka
– záložný zdroj 24V Js (2xtAh)
– spotreba v kľude okolo 20W, v prevádzke cca 80W
– intrerface 230VAC
– 2x USB
– RJ45 Ethernet
– WiFi (voliteľné)

– riadiaca jednotka na báze PC
– čítacia jednotka
– záložný zdroj 24V Js (2xtAh)
– spotreba v kľude okolo 20W, v prevádzke cca 80W
– intrerface 230VAC
– 2x USB
– RJ45 Ethernet
– WiFi (voliteľné)

– riadiaca jednotka na báze PC
– čítacia jednotka
– záložný zdroj 24V Js (2xtAh)
– spotreba v kľude okolo 20W, v prevádzke cca 80W
– intrerface 230VAC
– 2x USB
– RJ45 Ethernet
– WiFi (voliteľné)

Mechanické vlastnosti

– vysoko kvalitná oceľ s vonkajšou povrchovou úpravou
(opcie: nerez, pozink. prášková farba podľa RAL)
– protišmyková dlážka o hrúbke 6 mm
– ochrana pred vniknutím pevných cudzích telies
o priemere ≥ 1 mm, pred dotykom drôtu
– odolnosť voči kropeniu a dažďu

– vysoko kvalitná oceľ s vonkajšou povrchovou úpravou
(opcie: nerez, pozink. prášková farba podľa RAL)
– protišmyková dlážka o hrúbke 6 mm
– ochrana pred vniknutím pevných cudzích telies
o priemere ≥ 1 mm, pred dotykom drôtu
– odolnosť voči kropeniu a dažďu

– vysoko kvalitná oceľ s vonkajšou povrchovou úpravou
(opcie: nerez, pozink. prášková farba podľa RAL)
– protišmyková dlážka o hrúbke 6 mm
– ochrana pred vniknutím pevných cudzích telies
o priemere ≥ 1 mm, pred dotykom drôtu
– odolnosť voči kropeniu a dažďu 

Kontakt