Doplnky
DOPLNKY

K turniketom a mechanickým bránkam ponúkame aj rozličné doplnky ako je napr.:
-„card reader“- čítačka kariet pre prístupový systém
-„obväzy“ turniketov
-zábradlia
-tabuľky s popisom
-striešky
-a iné

K turniketom a mechanickým bránkam ponúkame aj rozličné doplnky ako je napr.:
-„card reader“- čítačka kariet pre prístupový systém
-„obväzy“ turniketov
-zábradlia
-tabuľky s popisom
-striešky
-a iné

K turniketom a mechanickým bránkam ponúkame aj rozličné doplnky ako je napr.:
-„card reader“- čítačka kariet pre prístupový systém
-„obväzy“ turniketov
-zábradlia
-tabuľky s popisom
-striešky
-a iné

Oplotenie bez skla a so sklom. Otáčacie sklápacie
a pevné
„Obväzy“ turniketov
Dvere havarijné na plnú výšku a skrátené