TURNIKET
s integrovanou dezinfekciou rúk

dezinfekcia rúk pri prechode cez turniket
možnosť pripojenia termokamery
kompatibilné s prístupovými systémami
čítačka QR, BAR kódov
bez potreby obsluhy

dezinfekcia rúk pri prechode cez turniket
možnosť pripojenia termokamery
kompatibilné s prístupovými systémami
čítačka QR, BAR kódov
bez potreby obsluhy

dezinfekcia rúk pri prechode cez turniket
možnosť pripojenia termokamery
kompatibilné s prístupovými systémami
čítačka QR, BAR kódov
bez potreby obsluhy

kontrolovaný vstup a dezinfekcia

kontrolovaný vstup a dezinfekcia

kontrolovaný vstup a dezinfekcia

Play
Heading layer
Slider

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk Vám zabezpečí efektívnu kontrolu vstupu osôb s možnosťou
vydezinfikovania rúk
priamo pri prechode cez turniket, bez potreby obsluhujúceho personálu.
Možnosť pripojenia termokamery pre bezkontaktné zmeranie telesnej teploty osôb.

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk Vám zabezpečí efektívnu kontrolu vstupu osôb s možnosťou
vydezinfikovania rúk
priamo pri prechode cez turniket, bez potreby obsluhujúceho personálu.
Možnosť pripojenia termokamery pre bezkontaktné zmeranie telesnej teploty osôb.

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk Vám zabezpečí efektívnu kontrolu vstupu osôb s možnosťou
vydezinfikovania rúk
priamo pri prechode cez turniket, bez potreby obsluhujúceho personálu.
Možnosť pripojenia termokamery pre bezkontaktné zmeranie telesnej teploty osôb.

Slider

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk Vám zabezpečí efektívnu kontrolu vstupu osôb s možnosťou dezinfekcie rúk priamo pri prechode cez turniket, bez potreby obsluhujúceho personálu. Turniket má zabudované 2 priehradky, do ktorých si osoba vloží ruky na vydezinfikovanie dezinfekčným prípravkom. Softvér kompatibilný s prístupovými systémami, čítačka QR, BAR kódov. Možnosť pripojenia termokamery pre bezkontaktné zmeranie telesnej teploty osoby a detekciu rúška.
Dané technologické riešenie pomôže spomaľovať šírenie nákazy a zvyšovať tak bezpečnosť a zdravie.
Využitie všade tam, kde potrebujete účinne zabezpečiť kontrolu vstupu, zamedziť vstupu osôb so zvýšenou teplotou, dbať na dodržiavanie hygienických predpisov, dodržiavanie takzvanej zásady ROR, teda rúško – odstup – ruky.
Pri zaznamenaní osoby so zvýšenou teplotou, príp. bez prítomnosti rúška, systém spustí zvukový, obrazový alarm. Následne sa turniket zablokuje na zamedzenie vstupu takejto osoby do objektu.

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk Vám zabezpečí efektívnu kontrolu vstupu osôb s možnosťou dezinfekcie rúk priamo pri prechode cez turniket, bez potreby obsluhujúceho personálu. Turniket má zabudované 2 priehradky, do ktorých si osoba vloží ruky na vydezinfikovanie dezinfekčným prípravkom. Softvér kompatibilný s prístupovými systémami, čítačka QR, BAR kódov. Možnosť pripojenia termokamery pre bezkontaktné zmeranie telesnej teploty osoby a detekciu rúška.
Dané technologické riešenie pomôže spomaľovať šírenie nákazy a zvyšovať tak bezpečnosť a zdravie.
Využitie všade tam, kde potrebujete účinne zabezpečiť kontrolu vstupu, zamedziť vstupu osôb so zvýšenou teplotou, dbať na dodržiavanie hygienických predpisov, dodržiavanie takzvanej zásady ROR, teda rúško – odstup – ruky.
Pri zaznamenaní osoby so zvýšenou teplotou, príp. bez prítomnosti rúška, systém spustí zvukový, obrazový alarm. Následne sa turniket zablokuje na zamedzenie vstupu takejto osoby do objektu.

Turniket s integrovanou dezinfekciou rúk Vám zabezpečí efektívnu kontrolu vstupu osôb s možnosťou dezinfekcie rúk priamo pri prechode cez turniket, bez potreby obsluhujúceho personálu.
Turniket má zabudované 2 priehradky, do ktorých si osoba vloží ruky na vydezinfikovanie dezinfekčným prípravkom.
Softvér kompatibilný s prístupovými systémami, čítačka QR, BAR kódov.
Možnosť pripojenia termokamery pre bezkontaktné zmeranie telesnej teploty osoby a detekciu rúška.
Dané technologické riešenie pomôže spomaľovať šírenie nákazy a zvyšovať tak bezpečnosť a zdravie.
Využitie všade tam, kde potrebujete účinne zabezpečiť kontrolu vstupu, zamedziť vstupu osôb so zvýšenou teplotou, dbať na dodržiavanie hygienických predpisov, dodržiavanie takzvanej zásady ROR,
teda rúško – odstup – ruky.
Pri zaznamenaní osoby so zvýšenou teplotou, príp. bez prítomnosti rúška, systém spustí zvukový, obrazový alarm. Následne sa turniket zablokuje na zamedzenie vstupu takejto osoby do objektu.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Kontrola vstupu osôb, čítačka, prístupový systém.

Kontrola vstupu osôb, čítačka, prístupový systém.

Kontrola vstupu osôb, čítačka, prístupový systém.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Priehradky pre vydezinfikovanie rúk, bez potreby obsluhujúceho personálu.

Priehradky pre vydezinfikovanie, bez potreby obsluhujúceho personálu.

Priehradky pre vydezinfikovanie, bez potreby obsluhujúceho personálu.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Dezinfekcia rúk priamo pri prechode cez turniket, bez potreby obsluhujúceho personálu.

Dezinfekcia rúk priamo pri prechode cez turniket, bez potreby obsluhujúceho personálu.

Dezinfekcia rúk priamo pri prechode cez turniket, bez potreby obsluhujúceho personálu.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť pripojenia termokamery na bezkontaktné meranie telesnej teploty osoby prechádzajúcej cez turniket, bez potreby obsluhy.

Možnosť pripojenia termokamery na bezkontaktné meranie telesnej teploty osoby prechádzajúcej cez turniket, bez potreby obsluhy.

Možnosť pripojenia termokamery na bezkontaktné meranie telesnej teploty osoby prechádzajúcej cez turniket, bez potreby obsluhy.

previous arrow
next arrow
Slider
network_check
Prevádzková teplota

-20°/+68°C
pomocou prídavného vykurovania až do -40°C.

-20°/+68°C
pomocou prídavného vykurovania až do -40°C.

-20°/+68°C
pomocou prídavného vykurovania až do -40°C.

Účel použitia

administratívne, výrobné podniky,
priemyselné parky, logistické centrá, športové, kultúrno-spoločenské podujatia,
sezónne atrakcie, klziská, prírodné kúpaliská, zábavné parky, stavby, chránené dočasné priestory a objekty, iné

administratívne, výrobné podniky,
priemyselné parky, logistické centrá, športové, kultúrno-spoločenské podujatia,
sezónne atrakcie, klziská, prírodné kúpaliská, zábavné parky, stavby, chránené dočasné priestory a objekty, iné

administratívne, výrobné podniky,
priemyselné parky, logistické centrá, športové, kultúrno-spoločenské podujatia,
sezónne atrakcie, klziská, prírodné kúpaliská, zábavné parky, stavby, chránené dočasné priestory a objekty, iné

Relatívna vlhkosť

95%, nekondenzujúcej

95%, nekondenzujúcej

95%, nekondenzujúcej

Elektrické vlastnosti

- riadiaca jednotka na báze PC
- čítacia jednotka BAR, QR kódov
- kompatibilné s prístupovými systémami
- možnosť pripojenia termokamery
- záložný zdroj 24V Js (2xtAh)
- spotreba v kľude okolo 20W, v prevádzke cca 80W
- intrerface 230VAC
- 2x USB
- RJ45 Ethernet
- WiFi (voliteľné)

- riadiaca jednotka na báze PC
- čítacia jednotka BAR, QR kódov
- kompatibilné s prístupovými systémami
- možnosť pripojenia termokamery
- záložný zdroj 24V Js (2xtAh)
- spotreba v kľude okolo 20W, v prevádzke cca 80W
- intrerface 230VAC
- 2x USB
- RJ45 Ethernet
- WiFi (voliteľné)

- riadiaca jednotka na báze PC
- čítacia jednotka BAR, QR kódov
- kompatibilné s prístupovými systémami
- možnosť pripojenia termokamery
- záložný zdroj 24V Js (2xtAh)
- spotreba v kľude okolo 20W, v prevádzke cca 80W
- intrerface 230VAC
- 2x USB
- RJ45 Ethernet
- WiFi (voliteľné)

Mechanické vlastnosti

- vysoko kvalitná oceľ s vonkajšou povrchovou úpravou
(opcie: nerez, pozink. prášková farba podľa RAL)
- zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies
o priemere ≥ 1mm, pred dotykom drôtu
- odolnosť voči kropeniu a dažďu

- vysoko kvalitná oceľ s vonkajšou povrchovou úpravou
(opcie: nerez, pozink. prášková farba podľa RAL)
- zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies
o priemere ≥ 1mm, pred dotykom drôtu
- odolnosť voči kropeniu a dažďu

- vysoko kvalitná oceľ s vonkajšou povrchovou úpravou
(opcie: nerez, pozink. prášková farba podľa RAL)
- zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies
o priemere ≥ 1mm, pred dotykom drôtu
- odolnosť voči kropeniu a dažďu 

Slider