INFRAČERVENÝ TERMOMETER
bezkontaktné meranie teploty osôb

infračervený senzor
displej s nameranou teplotou
alarm pri zvýšenej teplote
jednoduchá montáž na stenu
nízka spotreba energie

infračervený senzor
displej s nameranou teplotou
alarm pri zvýšenej teplote
jednoduchá montáž na stenu
nízka spotreba energie

infračervený senzor
displej s nameranou teplotou
alarm pri zvýšenej teplote
jednoduchá montáž na stenu
nízka spotreba energie

... bez potreby obsluhy ...

... bez potreby obsluhy ...

... bez potreby obsluhy ...

Slider

Inteligentný termometer

Inteligentný termometer

Inteligentný termometer

Termometer slúži na bezkontaktné zmeranie telesnej teploty na čele. Zaručuje
presné výsledky merania +- 0,2°C. Rýchlosť merania do 1 sek. Hodnota nameranej teploty sa zobrazí na displeji.
Zvukový alarm s blikajúcim svetlom pri nameraní zvýšenej teploty, horúčky u snímanej osoby. Bez potreby obsluhy.

Termometer slúži na bezkontaktné zmeranie telesnej teploty na čele. Zaručuje
presné výsledky merania +- 0,2°C. Rýchlosť merania do 1 sek. Hodnota nameranej teploty sa zobrazí na displeji.
Zvukový alarm s blikajúcim svetlom pri nameraní zvýšenej teploty, horúčky u snímanej osoby. Bez potreby obsluhy.

Termometer slúži na bezkontaktné zmeranie telesnej teploty na čele. Zaručuje
presné výsledky merania +- 0,2°C. Rýchlosť merania do 1 sek. Hodnota nameranej teploty sa zobrazí na displeji.
Zvukový alarm s blikajúcim svetlom pri nameraní zvýšenej teploty, horúčky u snímanej osoby. Bez potreby obsluhy.

Slider

Výhodou je v prvom rade to, že termometer je bezobslužný.
To znamená, že nepotrebujete mať osobu, ktorá musí dané zariadenie držať v ruke aby mohla zmerať teplotu inej osobe. Termometer s hmotnosťou 350 g, si jednoducho namontujete na stenu, pevnú podložku.
K samotnému zmeraniu teploty dôjde tak, že sa osoba postaví tvárou pred termometer vo vzdialenosti 5 cm - 10 cm, aby infračervený senzor zmeral teplotu na čele.
Rýchlosť merania je do 1 sek
. Následne sa na displeji zobrazí hodnota s nameranou teplotou konkrétnej osoby. Systém zaručuje vysokú presnosť merania +- 0,2°C.

Výhodou je v prvom rade to, že termometer je bezobslužný.
To znamená, že nepotrebujete mať osobu, ktorá musí dané zariadenie držať v ruke aby mohla zmerať teplotu inej osobe. Termometer s hmotnosťou 350 g, si jednoducho namontujete na stenu, pevnú podložku.
K samotnému zmeraniu teploty dôjde tak, že sa osoba postaví tvárou pred termometer vo vzdialenosti 5 cm - 10 cm, aby infračervený senzor zmeral teplotu na čele.
Rýchlosť merania je do 1 sek
. Následne sa na displeji zobrazí hodnota s nameranou teplotou konkrétnej osoby. Systém zaručuje vysokú presnosť merania +- 0,2°C.

Výhodou je v prvom rade to, že termometer je bezobslužný.
To znamená, že nepotrebujete mať osobu, ktorá musí dané zariadenie držať v ruke aby mohla zmerať teplotu inej osobe. Termometer s hmotnosťou 350 g, si jednoducho namontujete na stenu, pevnú podložku.
K samotnému zmeraniu teploty dôjde tak, že sa osoba postaví tvárou pred termometer vo vzdialenosti 5 cm - 10 cm, aby infračervený senzor zmeral teplotu na čele.
Rýchlosť merania je do 1 sek
. Následne sa na displeji zobrazí hodnota s nameranou teplotou konkrétnej osoby. Systém zaručuje vysokú presnosť merania +- 0,2°C.

Jednoduchá inštalácia zariadenia,
zavedenie do prevádzky a používanie.
Možnosť presúvania zariadenia- meranie telesnej teploty pri vstupe do objektu. Presunutie zariadenia na iné kontrolné miesto umožňuje Pri zvýšenej nameranej teplote sa automaticky spustí zvukový alarm s blikajúcim svetlom, na upozornenie abnormálnej teploty. Teplota okolitého prostredia by mala byť v rozmedzí 10 až 40°C. Nabíjanie je cez USB kábel alebo baterky. Termometer je efektívnou náhradou digitálnych infračervených teplomerov.

Pri zvýšenej nameranej teplote sa automaticky spustí zvukový alarm s blikajúcim svetlom, na upozornenie abnormálnej teploty. Teplota okolitého prostredia by mala byť v rozmedzí 10 až 40°C. Nabíjanie je cez USB kábel alebo baterky. Termometer je efektívnou náhradou digitálnych infračervených teplomerov.

Pri zvýšenej nameranej teplote sa automaticky spustí zvukový alarm s blikajúcim svetlom, na upozornenie abnormálnej teploty. Teplota okolitého prostredia by mala byť v rozmedzí 10 až 40°C. Nabíjanie je cez USB kábel alebo baterky. Termometer je efektívnou náhradou digitálnych infračervených teplomerov.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termometer s infračerveným senzorom na bezkontaktné meranie telesnej teploty osoby.

Termometer s infračerveným senzorom na bezkontaktné meranie telesnej teploty osoby.

Termometer s infračerveným senzorom na bezkontaktné meranie telesnej teploty osoby.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Termometer s infračerveným senzorom, displejom, alarmom.

Termometer s infračerveným senzorom, displejom, alarmom.

Termometer s infračerveným senzorom, displejom, alarmom.

previous arrow
next arrow
Slider