TERMOKAMERY
bezkontaktné meranie telesnej teploty osôb
kontrola vstupu, kontrola dochádzky
rozpoznávanie tváre, biometria
Slider