Aký typ turniketu? Poradíme Vám…

Otázky pri výbere turniketu Už len si správne vybrať a efektívna kontrola vstupu osôb je vyriešená. Nájsť turniket na internete nie je problém, no správne zvolenie typu, konštrukcie, následná inštalácia a prevádzka si vyžadujú skúsenosti. Či zvoliť mechanickú bránku, poloosobový turniket, nástenný, tyčkový, rotorový, celoosobový turniket, kedy treba zabudovať aj prechodnú bránku, prídavné vyhrievanie, atď., sú len začiatočné otázky pri zavedení turniketu do objektu. Naši odborne preškolení pracovníci Vhodný výber turniketu, následnú […]

Viac z článku...

Vyhľadávané riešenia zabezpečenia – Turnikety

Turnikety a výhody v skratke Turnikety umožňujú efektívne zabezpečenie vstupu osôb do objektov bez nutnosti veľkej investície, znižujú prevádzkové náklady na stráženie vstupu (redukujú potrebu fyzickej ochrany na vstupe do objektu), zaručujú kontrolovaný príchod/odchod osôb v relatívne krátkom čase, zabraňujú neoprávnenému vniknutiu do objektu. Sú účinné v spojitosti s kamerovým, prístupovým, dochádzkovým systémom, zvyšujú pracovnú disciplínu. Umožňujú vnútropodnikové rozdelenie prevádzok, vstup prepravného vozíku. Poskytujú jednoduché riešenie vstupu osôb na bicykli, invalidnom vozíku. Sú odolné voči […]

Viac z článku...

Čo je to vlastne turniket?

Stručný popis turniketu Turniket je zariadenie, ktoré funguje ako brána cez ktorú môže v danej chvíli prejsť len jedna osoba. Zabezpečuje prechod osôb jednosmerne alebo obojsmerne. Ovládanie turniketu je prostredníctvom kontrolného prístupového systému, ovládania na diaľku alebo v príp. únikovej cesty z EPS (EPS- elektronická požiarna signalizácia). Inštalácia na miestach zo zvýšeným počtom zhromažďovaných osôb musí obsahovať aj tzv. „Antipanik“ funkciu, ktorá umožňuje uvoľnenie ramien turniketu či bránky do voľne otáčavej polohy, prípadne […]

Viac z článku...

Kontrola vstupu osôb do objektov alebo prečo turnikety?

Fyzická a objektová bezpečnosť Zabezpečenie kontroly vstupu osôb do objektov bolo (niekde ešte aj stále je) riešené klasickou vrátnicou s vrátnikom, strážnikom. Niekdajšie zapisovanie sa do návštevnej knihy, dochádzkové hodiny, tzv. „pichačky“ už v dnešnej dobe „informačných technológií“ nie sú „in“. Neustále sa zvyšujúce nároky na fyzickú a objektovú bezpečnosť, kladú vyššie požiadavky na strážne služby, príp. sa od takéhoto spôsobu zabezpečenia postupne upúšťa. Systémy na kontrolu vstupu do objektov Spoločnosti postupne nahrádzajú […]

Viac z článku...

MOREZ GROUP a.s., zabezpečovacia technika s tradíciou

MOREZ GROUP a.s., elektronické zabezpečovacie systémy Naša spoločnosť MOREZ GROUP a.s. je dodávateľom zabezpečovacej techniky už od roku 1991 (MOREZ spol. s.r.o.), podľa platných noriem a legislatívy na základe udelených certifikátov a licencie. Sme autorizovaným distribútorom spoločností dlhodobo pôsobiacich na trhu zaručujúcich spoľahlivosť produktov Poskytujeme komplexné služby Hlavným predmetom našej činnosti sú slaboprúde systémy hlavne elektronické zariadenia slúžiace na ochranu majetku a osôb, PC siete a telefónne ústredne a elektroinštalácie pre administratívne objekty, […]

Viac z článku...