ZABEZPEČENIE KONTROLY VSTUPU
TURNIKETOVÝ KONTAJNER
"AJ NA PRENÁJOM"
turniket + vrátnica „2 v 1“
zamedzenie neoprávneného vstupu
nízke prevádzkové náklady
prístupový systém, čítačka QR, BAR kódov
evidencia dochádzky
aktuálny počet osôb na stavbe

aj na prenájom,...
Slider

- zamedzenie nekontrolovaným/neoprávneným vstupom

- plnenie ustanovení zákonov za minimálne náklady

- šetrenie prevádzkových nákladov

- znižuje počet pracovníkov obsluhy SBS a urýchľuje prechod osôb cez kontrolovaný bod

- zamedzenie peňažných únikov pri platených podujatiach

- dochádzkový, prístupový systém zamestnancov- efektívna kontrola príchodu/odchodu (zamedzenie zneužitia registrácie 2 kariet 1 osobou).

- zamedzenie nekontrolovaným/neoprávneným vstupom

- plnenie ustanovení zákonov za minimálne náklady

- šetrenie prevádzkových nákladov

- znižuje počet pracovníkov obsluhy SBS a urýchľuje prechod osôb cez kontrolovaný bod

- zamedzenie peňažných únikov pri platených podujatiach

- dochádzkový, prístupový systém zamestnancov- efektívna kontrola príchodu/odchodu (zamedzenie zneužitia registrácie 2 kariet 1 osobou).

- zamedzenie nekontrolovaným/neoprávneným vstupom

- plnenie ustanovení zákonov za minimálne náklady

- šetrenie prevádzkových nákladov

- znižuje počet pracovníkov obsluhy SBS a urýchľuje prechod osôb cez kontrolovaný bod

- zamedzenie peňažných únikov pri platených podujatiach

- dochádzkový, prístupový systém zamestnancov- efektívna kontrola príchodu/odchodu (zamedzenie zneužitia registrácie 2 kariet 1 osobou).

- zamedzenie nekontrolovaným/neoprávneným vstupom

- plnenie ustanovení zákonov za minimálne náklady

- šetrenie prevádzkových nákladov- znižuje počet pracovníkov obsluhy SBS a urýchľuje prechod osôb cez kontrolovaný bod

- zamedzenie peňažných únikov pri platených podujatiach

- dochádzkový, prístupový systém zamestnancov- efektívna kontrola príchodu/odchodu (zamedzenie zneužitia registrácie 2 kariet 1 osobou).

- v prípade evakuácie stavby vie systém poskytnúť informáciu o počte pracovníkov na stavbe

- turniket + vrátnica „2 v 1“ (kontrolovaný vstup/vrátnica, pokladňa)

- účinnosť v spojitosti s kamerovým systémom, PSN, EPS, alkoholtester, atď.

- vysoká odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam

- prispôsobenosť turniketových jednotiek na prepravu, manuálnu manipuláciu, skladovateľnosť, vďaka možnosti rozobratia

- zamedzenie nekontrolovaným/neoprávneným vstupom

- plnenie ustanovení zákonov za minimálne náklady

- šetrenie prevádzkových nákladov- znižuje počet pracovníkov obsluhy SBS a urýchľuje prechod osôb cez kontrolovaný bod

- zamedzenie peňažných únikov pri platených podujatiach

- dochádzkový, prístupový systém zamestnancov- efektívna kontrola príchodu/odchodu (zamedzenie zneužitia registrácie 2 kariet 1 osobou).

- v prípade evakuácie stavby vie systém poskytnúť informáciu o počte pracovníkov na stavbe

- turniket + vrátnica „2 v 1“ (kontrolovaný vstup/vrátnica, pokladňa)

- účinnosť v spojitosti s kamerovým systémom, PSN, EPS, alkoholtester, atď.

- vysoká odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam

- prispôsobenosť turniketových jednotiek na prepravu, manuálnu manipuláciu, skladovateľnosť, vďaka možnosti rozobratia

- v prípade evakuácie stavby vie systém poskytnúť informáciu o počte pracovníkov na stavbe

- turniket + vrátnica „2 v 1“ (kontrolovaný vstup/vrátnica, pokladňa)

- účinnosť v spojitosti s kamerovým systémom, PSN, EPS, alkoholtester, atď.

- vysoká odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam

- prispôsobenosť turniketových jednotiek na prepravu, manuálnu manipuláciu, skladovateľnosť, vďaka možnosti rozobratia

Slider
Slider
ZÁKLADNÉ VYBAVENIE:
TURNIKETOVÁ ČASŤ

- zabudované turnikety (typ podľa požiadavky zákazníka), cez ktoré prechádzajú osoby preukazujúce oprávnenosť vstupu pridelenými čipovými kartami (v príp. staveniska, pracoviska ...), ktoré priložia na čítačku kariet, príp. iným spôsobom preukázania sa.

- 2 celoosobové, tyčkové turnikety, príp. „BIKE turniket“ vstup s bicyklom, ....
- 4 x snímače kontroly vstupu
- prístupové karty, RFID 125 kHz, MIFARE alebo Duálne
- návštevnícke karty
- software pre kontrolu vstupu až pre 30.000 kartičiek
- účinný kamerový systém
- oteru odolná protišmyková podlaha

- zabudované turnikety (typ podľa požiadavky zákazníka), cez ktoré prechádzajú osoby preukazujúce oprávnenosť vstupu pridelenými čipovými kartami (v príp. staveniska, pracoviska ...), ktoré priložia na čítačku kariet, príp. iným spôsobom preukázania sa.

- 2 celoosobové, tyčkové turnikety, príp. „BIKE turniket“ vstup s bicyklom, ....
- 4 x snímače kontroly vstupu
- prístupové karty, RFID 125 kHz, MIFARE alebo Duálne
- návštevnícke karty
- software pre kontrolu vstupu až pre 30.000 kartičiek
- účinný kamerový systém
- oteru odolná protišmyková podlaha

- zabudované turnikety (typ podľa požiadavky zákazníka), cez ktoré prechádzajú osoby preukazujúce oprávnenosť vstupu pridelenými čipovými kartami (v príp. staveniska, pracoviska ...), ktoré priložia na čítačku kariet, príp. iným spôsobom preukázania sa.

- 2 celoosobové, tyčkové turnikety, príp. „BIKE turniket“ vstup s bicyklom, ....
- 4 x snímače kontroly vstupu
- prístupové karty, RFID 125 kHz, MIFARE alebo Duálne
- návštevnícke karty
- software pre kontrolu vstupu až pre 30.000 kartičiek
- účinný kamerový systém
- oteru odolná protišmyková podlaha

previous arrow
next arrow
Slider
Voliteľné príslušenstvo
Inteligentné čítacie zariadenie
Vjazdová rampa
Klimatizácia
Alkohol tester
Defibrilátor
Slider
ZÁKLADNÉ VYBAVENIE:
SAMOSTATNÁ ČASŤ

- slúži ako vrátnica, miestnosť pre návštevy. Je to tepelne izolovaná miestnosť pre 2 pracovníkov obsluhy, SBS, ktorá umožňuje dohľad nad kontrolou vstupu oprávnených osôb, príp. povoľuje vstup osobám bez prideleného oprávnenia, návštevám.

- tepelne izolovaná miestnosť
- miesto pre 2 pracovníkov obsluhy
- ľahko udržiavateľná podlaha a steny
- elektrické vykurovanie
- samostatné osvetlenie
- prívod 230 VAC, uzemnenie
- WiFi / 4G LTE pripojenie

- slúži ako vrátnica, miestnosť pre návštevy. Je to tepelne izolovaná miestnosť pre 2 pracovníkov obsluhy, SBS, ktorá umožňuje dohľad nad kontrolou vstupu oprávnených osôb, príp. povoľuje vstup osobám bez prideleného oprávnenia, návštevám.

- tepelne izolovaná miestnosť
- miesto pre 2 pracovníkov obsluhy
- ľahko udržiavateľná podlaha a steny
- elektrické vykurovanie
- samostatné osvetlenie
- prívod 230 VAC, uzemnenie
- WiFi / 4G LTE pripojenie

- slúži ako vrátnica, miestnosť pre návštevy. Je to tepelne izolovaná miestnosť pre 2 pracovníkov obsluhy, SBS, ktorá umožňuje dohľad nad kontrolou vstupu oprávnených osôb, príp. povoľuje vstup osobám bez prideleného oprávnenia, návštevám.

- tepelne izolovaná miestnosť
- miesto pre 2 pracovníkov obsluhy
- ľahko udržiavateľná podlaha a steny
- elektrické vykurovanie
- samostatné osvetlenie
- prívod 230 VAC, uzemnenie
- WiFi / 4G LTE pripojenie

previous arrow
next arrow
Slider