TERMOKAMERA
meranie teploty pre 5 osôb súčasne

Termokamera slúži na zachytenie a rozpoznanie ľudských tvárí a následné bezkontaktné zmeranie telesnej teploty na čele až 5 osobám naraz.

Termokamera slúži na zachytenie a rozpoznanie ľudských tvárí a následné bezkontaktné zmeranie telesnej teploty na čele až 5 osobám naraz.

Termokamera slúži na zachytenie a rozpoznanie ľudských tvárí a následné bezkontaktné zmeranie telesnej teploty na čele až 5 osobám naraz.

Inteligentný systém, spolupráca s dochádzkovým systémom, prenos dát, štatistické údaje, ...
Komplexné riešenie zabezpečenia merania telesnej teploty Vašich zamestnancov, dodávateľov, návštevníkov, všetkých ktorí potrebujú vstúpiť do vašich priestorov, objektov.

Inteligentný systém, spolupráca s dochádzkovým systémom, prenos dát, štatistické údaje, ...
Komplexné riešenie zabezpečenia merania telesnej teploty Vašich zamestnancov, dodávateľov, návštevníkov, všetkých ktorí potrebujú vstúpiť do vašich priestorov, objektov.

Inteligentný systém, spolupráca s dochádzkovým systémom, prenos dát, štatistické údaje, ...
Komplexné riešenie zabezpečenia merania telesnej teploty Vašich zamestnancov, dodávateľov, návštevníkov, všetkých ktorí potrebujú vstúpiť do vašich priestorov, objektov.

...pomáha predchádzať šíreniu nákazy...

...pomáha predchádzať šíreniu nákazy...

...pomáha predchádzať šíreniu nákazy...

Slider

Inteligentný systém - kamera - termometer

Inteligentný systém - kamera - termometer

Inteligentný systém - kamera - termometer

Vstupná termokamera slúži na zachytenie a rozpoznanie ľudských tvárí a následné
bezkontaktné zmeranie telesnej teploty na čele. Algoritmus založený na umelej inteligencii zaručuje
presné výsledky merania aj u osôb s maskou, rúškom či okuliarmi. Hodnota nameranej teploty sa okamžite zobrazí na čelách snímaných osôb. Spustenie varovného signálu pri rozpoznaní horúčky u snímanej osoby.

Vstupná termokamera slúži na zachytenie a rozpoznanie ľudských tvárí a následné
bezkontaktné zmeranie telesnej teploty na čele. Algoritmus založený na umelej inteligencii zaručuje
presné výsledky merania aj u osôb s maskou, rúškom či okuliarmi. Hodnota nameranej teploty sa okamžite zobrazí na čelách snímaných osôb. Spustenie varovného signálu pri rozpoznaní horúčky u snímanej osoby.

Vstupná termokamera slúži na zachytenie a rozpoznanie ľudských tvárí a následné
bezkontaktné zmeranie telesnej teploty na čele. Algoritmus založený na umelej inteligencii zaručuje
presné výsledky merania aj u osôb s maskou, rúškom či okuliarmi. Hodnota nameranej teploty sa okamžite zobrazí na čelách snímaných osôb. Spustenie varovného signálu pri rozpoznaní horúčky u snímanej osoby.

Slider

Kamera využívajúca umelú inteligenciu- rozpoznanie tváre
aj v režime s rúškom, maskou, či okuliarmi.
Režim jednej osoby / Režim viacerých osôb.
Termometer- bezkontaktné zmeranie telesnej teploty čela, normálna teplota, zvýšená teplota, horúčka nad 38,5°C. Hodnota nameranej teploty sa okamžite zobrazí na čelách snímaných osôb.
Systém zachytáva a sleduje iba čelo, teplota okolia ani náhodné tepelné zdroje nevplývajú na presnosť merania.

Štatistiky z meraní telesnej teploty.
Prihlasovacie údaje, osobné záznamy.

Kamera využívajúca umelú inteligenciu- rozpoznanie tváre
aj v režime s rúškom, maskou, či okuliarmi.
Režim jednej osoby / Režim viacerých osôb.
Termometer- bezkontaktné zmeranie telesnej teploty čela, normálna teplota, zvýšená teplota, horúčka nad 38,5°C. Hodnota nameranej teploty sa okamžite zobrazí na čelách snímaných osôb.
Systém zachytáva a sleduje iba čelo, teplota okolia ani náhodné tepelné zdroje nevplývajú na presnosť merania.

Štatistiky z meraní telesnej teploty.
Prihlasovacie údaje, osobné záznamy.

Kamera využívajúca umelú inteligenciu- rozpoznanie tváre
aj v režime s rúškom, maskou, či okuliarmi.
Režim jednej osoby / Režim viacerých osôb.
Termometer- bezkontaktné zmeranie telesnej teploty čela, normálna teplota, zvýšená teplota, horúčka nad 38,5°C. Hodnota nameranej teploty sa okamžite zobrazí na čelách snímaných osôb.
Systém zachytáva a sleduje iba čelo, teplota okolia ani náhodné tepelné zdroje nevplývajú na presnosť merania.

Štatistiky z meraní telesnej teploty.
Prihlasovacie údaje, osobné záznamy.

Jednoduchá inštalácia zariadenia,
zavedenie do prevádzky a používanie.
Možnosť presúvania zariadenia- meranie telesnej teploty pri vstupe do objektu. Presunutie zariadenia na iné kontrolné miesto umožňuje opätovné meranie telesnej teploty, napr. zamestnancov počas pracovnej smeny.
Systém rozpozná osoby s horúčkou a vykoná preventívne varovanie.
Pomáha predchádzať šíreniu nákazy, zvyšovať bezpečnosť a zdravie verejnosti.

Jednoduchá inštalácia zariadenia,
zavedenie do prevádzky a používanie.
Možnosť presúvania zariadenia- meranie telesnej teploty pri vstupe do objektu. Presunutie zariadenia na iné kontrolné miesto umožňuje opätovné meranie telesnej teploty, napr. zamestnancov počas pracovnej smeny.
Systém rozpozná osoby s horúčkou a vykoná preventívne varovanie.
Pomáha predchádzať šíreniu nákazy, zvyšovať bezpečnosť a zdravie verejnosti.

Jednoduchá inštalácia zariadenia,
zavedenie do prevádzky a používanie.
Možnosť presúvania zariadenia- meranie telesnej teploty pri vstupe do objektu. Presunutie zariadenia na iné kontrolné miesto umožňuje opätovné meranie telesnej teploty, napr. zamestnancov počas pracovnej smeny.
Systém rozpozná osoby s horúčkou a vykoná preventívne varovanie.
Pomáha predchádzať šíreniu nákazy, zvyšovať bezpečnosť a zdravie verejnosti.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Inteligentný systém, kamera na rozpoznanie tváre, termometer, posuvný stojan.

Inteligentný systém, kamera na rozpoznanie tváre, termometer, posuvný stojan.

Inteligentný systém, kamera na rozpoznanie tváre, termometer, posuvný stojan.

Štatistické prehľady z jednotlivých meraní, export dát

Štatistické prehľady z jednotlivých meraní, export dát

Štatistické prehľady z jednotlivých meraní, export dát

previous arrow
next arrow
Slider
network_check
Prevádzková teplota

10~45°C
optimálna teplota prostredia 15~32°C

10~45°C
optimálna teplota prostredia 15~32°C

10~45°C
optimálna teplota prostredia 15~32°C

Účel použitia

nemocnice, železničné stanice, letiská, hraničné prechody, vládne inštitúcie, hotely, obchodné centrá, supermarkety, školské zariadenia, konferencie, výstaviská, administratívne a výrobné podniky, priemyselné parky, staveniská, atď..

nemocnice, železničné stanice, letiská, hraničné prechody, vládne inštitúcie, hotely, obchodné centrá, supermarkety, školské zariadenia, konferencie, výstaviská, administratívne a výrobné podniky, priemyselné parky, staveniská, atď..

nemocnice, železničné stanice, letiská, hraničné prechody, vládne inštitúcie, hotely, obchodné centrá, supermarkety, školské zariadenia, konferencie, výstaviská, administratívne
a výrobné podniky, priemyselné parky, staveniská, atď..

Relatívna vlhkosť

<90% , nekondenzujúcej

<90% , nekondenzujúcej

<90% , nekondenzujúcej

Špecifické vlastnosti

- Kamera: Infrared, Visible Light, rozlíšenie 1920x1080, veľkosť pixelov 14 μm
- Termometer- teplotný rozsah 32°C~42°C (horúčka: ˃38,5°C)
NETD 60 mk, korekcia teploty- kalibrácia

- Kamera: Infrared, Visible Light, rozlíšenie 1920x1080, veľkosť pixelov 14 μm
- Termometer- teplotný rozsah 32°C~42°C (horúčka: ˃38,5°C)
NETD 60 mk, korekcia teploty- kalibrácia

- Kamera: Infrared, Visible Light, rozlíšenie 1920x1080, veľkosť pixelov 14 μm
- Termometer- teplotný rozsah 32°C~42°C (horúčka: ˃38,5°C)
NETD 60 mk, korekcia teploty- kalibrácia

Mechanické vlastnosti

- vysoko kvalitné prevedenie
- možnosť pevného upevnenia
- možnosť presúvania zariadenia

- vysoko kvalitné prevedenie
- možnosť pevného upevnenia
- možnosť presúvania zariadenia

- vysoko kvalitné prevedenie
- možnosť pevného upevnenia
- možnosť presúvania zariadenia

Slider