TERMOKAMERA
meranie teploty viacerým osobám súčasne

Zachytenie a rozpoznanie ľudských tvárí
Bezkontaktné meranie telesnej teploty na čele.
Detekovanie rúška.

Zachytenie a rozpoznanie ľudských tvárí
Bezkontaktné meranie telesnej teploty na čele.
Detekovanie rúška.

Zachytenie a rozpoznanie ľudských tvárí
Bezkontaktné meranie telesnej teploty na čele.
Detekovanie rúška.

Rýchle a presné meranie.
Inteligentný systém.
Biometria, prístupový systém.
Prenos dát, režim bez ukladania...

Rýchle a presné meranie.
Inteligentný systém.
Biometria, prístupový systém.
Prenos dát, režim bez ukladania...

Rýchle a presné meranie.
Inteligentný systém.
Biometria, prístupový systém.
Prenos dát, režim bez ukladania...

...včasné odhalenie osoby s horúčkou...

...včasné odhalenie osoby s horúčkou...

...včasné odhalenie osoby s horúčkou...

Slider

Inteligentný systém - kamera - termometer

Inteligentný systém - kamera - termometer

Inteligentný systém - kamera - termometer

Vstupná termokamera na zachytenie a rozpoznanie ľudských tvárí,
bezkontaktné zmeranie telesnej teploty. Algoritmus založený na umelej inteligencii, black-body kalibrácia teploty.
Rýchlosť, presnosť merania aj u osôb s maskou, rúškom či okuliarmi.
Zvukové, vizuálne upozornenie pri nameraní zvýšenej teploty, absencii rúška.
Dotykový displej, nastavenie režimov, export, import, štatistiky, ...

Vstupná termokamera na zachytenie a rozpoznanie ľudských tvárí,
bezkontaktné zmeranie telesnej teploty. Algoritmus založený na umelej inteligencii, black-body kalibrácia teploty.
Rýchlosť, presnosť merania aj u osôb s maskou, rúškom či okuliarmi.
Zvukové, vizuálne upozornenie pri nameraní zvýšenej teploty, absencii rúška.
Dotykový displej, nastavenie režimov, export, import, štatistiky, ...

Vstupná termokamera na zachytenie a rozpoznanie ľudských tvárí,
bezkontaktné zmeranie telesnej teploty. Algoritmus založený na umelej inteligencii, black-body kalibrácia teploty.
Rýchlosť, presnosť merania aj u osôb s maskou, rúškom či okuliarmi.
Zvukové, vizuálne upozornenie pri nameraní zvýšenej teploty, absencii rúška.
Dotykový displej, nastavenie režimov, export, import, štatistiky, ...

Slider

Kamera využívajúca umelú inteligenciu- zachytenie a rozpoznanie ľudských tvárí aj v režime s rúškom, maskou, či okuliarmi.
Operačný systém Android. Inteligentná technológia, analýza obrazu a vyhodnotenie skríningu v reálnom čase, vysokovýkonný integrovaný procesor, a pritom jednoduché používanie.
Dotykový displej- nastavenie režimov, vkladanie personálnych záznamov, zobrazenie štatistických údajov, export, import dát.
Termometer- bezkontaktné meranie telesnej teploty na čele 1 osoby/viacerých osôb, normálna teplota, zvýšená teplota, horúčka nad 38,5°C. Hodnota nameranej teploty sa na displeji okamžite zobrazí na čelách snímaných osôb.
Systém zachytáva a sleduje iba čelo, teplota okolia ani náhodné tepelné zdroje nevplývajú na presnosť merania +- 0,3°C.
Zabudovaná black-body, automatická kalibrácia teploty.
Hlasová správa, zvukový alarm pri rozpoznaní zvýšenej teploty, absencii rúška, masky.
Biometria, prihlasovacie údaje, osobné záznamy, spolupráca s dochádzkovým systémom.
Možnosť režimu bez ukladania záznamov.
Možnosť presúvania zariadenia- meranie telesnej teploty pri vstupe do objektu. Presunutie zariadenia na iné kontrolné miesto umožňuje opakovanú kontrolu telesnej teploty, napr. zamestnancov počas pracovnej smeny, v rámci objektu.
Pomáha predchádzať šíreniu nákazy, zvyšovať bezpečnosť a zdravie verejnosti.

Kamera využívajúca umelú inteligenciu- zachytenie a rozpoznanie ľudských tvárí aj v režime s rúškom, maskou, či okuliarmi.
Operačný systém Android. Inteligentná technológia, analýza obrazu a vyhodnotenie skríningu v reálnom čase, vysokovýkonný integrovaný procesor, a pritom jednoduché používanie.
Dotykový displej- nastavenie režimov, vkladanie personálnych záznamov, zobrazenie štatistických údajov, export, import dát.
Termometer- bezkontaktné meranie telesnej teploty na čele 1 osoby/viacerých osôb, normálna teplota, zvýšená teplota, horúčka nad 38,5°C. Hodnota nameranej teploty sa na displeji okamžite zobrazí na čelách snímaných osôb.
Systém zachytáva a sleduje iba čelo, teplota okolia ani náhodné tepelné zdroje nevplývajú na presnosť merania +- 0,3°C.
Zabudovaná black-body, automatická kalibrácia teploty.
Hlasová správa, zvukový alarm pri rozpoznaní zvýšenej teploty, absencii rúška, masky.
Biometria, prihlasovacie údaje, osobné záznamy, spolupráca s dochádzkovým systémom.
Možnosť režimu bez ukladania záznamov.
Možnosť presúvania zariadenia- meranie telesnej teploty pri vstupe do objektu. Presunutie zariadenia na iné kontrolné miesto umožňuje opakovanú kontrolu telesnej teploty, napr. zamestnancov počas pracovnej smeny, v rámci objektu.
Pomáha predchádzať šíreniu nákazy, zvyšovať bezpečnosť a zdravie verejnosti.

Kamera využívajúca umelú inteligenciu- zachytenie a rozpoznanie ľudských tvárí aj v režime s rúškom, maskou, či okuliarmi.
Operačný systém Android. Inteligentná technológia, analýza obrazu a vyhodnotenie skríningu v reálnom čase, vysokovýkonný integrovaný procesor, a pritom jednoduché používanie.
Dotykový displej- nastavenie režimov, vkladanie personálnych záznamov, zobrazenie štatistických údajov, export, import dát.
Termometer- bezkontaktné meranie telesnej teploty na čele 1 osoby/viacerých osôb, normálna teplota, zvýšená teplota, horúčka nad 38,5°C. Hodnota nameranej teploty sa na displeji okamžite zobrazí na čelách snímaných osôb.
Systém zachytáva a sleduje iba čelo, teplota okolia ani náhodné tepelné zdroje nevplývajú na presnosť merania +- 0,3°C.
Zabudovaná black-body, automatická kalibrácia teploty.
Hlasová správa, zvukový alarm pri rozpoznaní zvýšenej teploty, absencii rúška, masky.
Biometria, prihlasovacie údaje, osobné záznamy, spolupráca s dochádzkovým systémom.
Možnosť režimu bez ukladania záznamov.
Možnosť presúvania zariadenia- meranie telesnej teploty pri vstupe do objektu. Presunutie zariadenia na iné kontrolné miesto umožňuje opakovanú kontrolu telesnej teploty, napr. zamestnancov počas pracovnej smeny, v rámci objektu.
Pomáha predchádzať šíreniu nákazy, zvyšovať bezpečnosť a zdravie verejnosti.

Jednoduchá inštalácia zariadenia,
zavedenie do prevádzky a používanie.
Možnosť presúvania zariadenia- meranie telesnej teploty pri vstupe do objektu. Presunutie zariadenia na iné kontrolné miesto umožňuje opätovné meranie telesnej teploty, napr. zamestnancov počas pracovnej smeny.
Systém rozpozná osoby s horúčkou a vykoná preventívne varovanie.
Pomáha predchádzať šíreniu nákazy, zvyšovať bezpečnosť a zdravie verejnosti.

Jednoduchá inštalácia zariadenia,
zavedenie do prevádzky a používanie.
Možnosť presúvania zariadenia- meranie telesnej teploty pri vstupe do objektu. Presunutie zariadenia na iné kontrolné miesto umožňuje opätovné meranie telesnej teploty, napr. zamestnancov počas pracovnej smeny.
Systém rozpozná osoby s horúčkou a vykoná preventívne varovanie.
Pomáha predchádzať šíreniu nákazy, zvyšovať bezpečnosť a zdravie verejnosti.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Termokamera s displejom, konzola, posuvné kolieska pre presúvanie zariadenia.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Inteligentný systém, kamera na rozpoznanie tváre, termometer, posuvný stojan.

Inteligentný systém, kamera na rozpoznanie tváre, termometer, posuvný stojan.

Inteligentný systém, kamera na rozpoznanie tváre, termometer, posuvný stojan.

Štatistické prehľady z jednotlivých meraní, export dát

Štatistické prehľady z jednotlivých meraní, export dát

Štatistické prehľady z jednotlivých meraní, export dát

Naša termokamera na podujatí GLOBSEC 2020 v Bratislave.

Naša termokamera na podujatí GLOBSEC 2020 v Bratislave.

Naša termokamera na podujatí GLOBSEC 2020 v Bratislave.

Naša termokamera kontrolovala teplotu osôb na GLOBSEC 2020 aj vo Vysokých Tatrách.

Naša termokamera kontrolovala teplotu osôb na GLOBSEC 2020 aj vo Vysokých Tatrách.

Naša termokamera kontrolovala teplotu osôb na GLOBSEC 2020 aj vo Vysokých Tatrách.

previous arrow
next arrow
Slider
network_check
Podmienky okolitého prostredia

pracovná teplota prostredia 16~32°C
optimálna teplota prostredia 15~32°C
skladovacia teplota -20~60°C
pracovná vlhkosť <90% (nekondenzujúca)
nevystavovať slnečnému žiareniu
nepoužívať v prostredí s teplotou < 10 °C

pracovná teplota prostredia 16~32°C
optimálna teplota prostredia 15~32°C
skladovacia teplota -20~60°C
pracovná vlhkosť <90% (nekondenzujúca)
nevystavovať slnečnému žiareniu
nepoužívať v prostredí s teplotou < 10 °C

pracovná teplota prostredia 16~32°C
optimálna teplota prostredia 15~32°C
skladovacia teplota -20~60°C
pracovná vlhkosť <90% (nekondenzujúca)
nevystavovať slnečnému žiareniu
nepoužívať v prostredí s teplotou < 10 °C

Účel použitia

nemocnice, železničné stanice, letiská, hraničné prechody, vládne inštitúcie, hotely, obchodné centrá, supermarkety, školské zariadenia, konferencie, výstaviská, administratívne a výrobné podniky, priemyselné parky, staveniská, atď..

nemocnice, železničné stanice, letiská, hraničné prechody, vládne inštitúcie, hotely, obchodné centrá, supermarkety, školské zariadenia, konferencie, výstaviská, administratívne a výrobné podniky, priemyselné parky, staveniská, atď..

nemocnice, železničné stanice, letiská, hraničné prechody, vládne inštitúcie, hotely, obchodné centrá, supermarkety, školské zariadenia, konferencie, výstaviská, administratívne
a výrobné podniky, priemyselné parky, staveniská, atď..

Špecifické vlastnosti

Hustota testovaného teplotného poľa 49 na štvorcový stupeň
Veľkosť pixelov 14 μm
Ohnisková vzdialenosť 15 mm
Horizontálne zorné pole 30°
Rozlíšenie 1920x1080
Ohnisková vzdialenosť 8 mm
Teplotný rozsah 32°C~42°C (nastavenie hodnoty zvýšenej teploty)
Presnosť ≤ ± 0.3°C
NETD 60mk
Korekcia teploty- zabudovaná black body, automatická kalibrácia teploty v reálnom čase
Čas merania < 1 s
Vzdialenosť od zariadenia 3 metre (optim. 1,5 m)
Operačný systém Android
Algoritmus založený na umelej inteligencii

Hustota testovaného teplotného poľa 49 na štvorcový stupeň
Veľkosť pixelov 14 μm
Ohnisková vzdialenosť 15 mm
Horizontálne zorné pole 30°
Rozlíšenie 1920x1080
Ohnisková vzdialenosť 8 mm
Teplotný rozsah 32°C~42°C (nastavenie hodnoty zvýšenej teploty)
Presnosť ≤ ± 0.3°C
NETD 60mk
Korekcia teploty- zabudovaná black body, automatická kalibrácia teploty v reálnom čase
Čas merania < 1 s
Vzdialenosť od zariadenia 3 metre (optim. 1,5 m)
Operačný systém Android
Algoritmus založený na umelej inteligencii

Hustota testovaného teplotného poľa 49 na štvorcový stupeň
Veľkosť pixelov 14 μm
Ohnisková vzdialenosť 15 mm
Horizontálne zorné pole 30°
Rozlíšenie 1920x1080
Ohnisková vzdialenosť 8 mm
Teplotný rozsah 32°C~42°C (nastavenie hodnoty zvýšenej teploty)
Presnosť ≤ ± 0.3°C
NETD 60mk
Korekcia teploty- zabudovaná black body, automatická kalibrácia teploty v reálnom čase
Čas merania < 1 s
Vzdialenosť od zariadenia 3 metre (optim. 1,5 m)
Operačný systém Android
Algoritmus založený na umelej inteligencii

Mechanické vlastnosti

Vysoko kvalitné prevedenie
Možnosť pevného upevnenia
Možnosť presúvania zariadenia (konzola na kolieskach)
Termometer- RJ45
Kamera na rozpoznávanie tvárí- USB
Integrovaný Android Server- napájací kábel

Vysoko kvalitné prevedenie
Možnosť pevného upevnenia
Možnosť presúvania zariadenia (konzola na kolieskach)
Termometer- RJ45
Kamera na rozpoznávanie tvárí- USB
Integrovaný Android Server- napájací kábel

Vysoko kvalitné prevedenie
Možnosť pevného upevnenia
Možnosť presúvania zariadenia (konzola na kolieskach)
Termometer- RJ45
Kamera na rozpoznávanie tvárí- USB
Integrovaný Android Server- napájací kábel

Slider