PRENOSNÉ TURNIKETY "AJ NA PRENÁJOM"
Turnikety série MZ400
Prenájom turniketov iste poteší usporiadateľov rôznych športových či kultúrnych podujatí. Celooosobový turniket, čítačka vybavená s čítačom čiarového kódu na vstupenkový systém, uľahčuje a hlavne skracuje dlhé rady návštevníkov. Systém vieme poskytnúť na mieru presne podľa požiadaviek tak, aby spĺňal predstavy šetrenia prevádzkových nákladov a zefektívnenia zisku z daného podujatia.
Play
Slider
network_check
Prevádzková teplota

-20°/+68°C
pomocou prídavného vykurovania až do -40°C.

-20°/+68°C
pomocou prídavného vykurovania až do -40°C.

-20°/+68°C
pomocou prídavného vykurovania až do -40°C.

Účel použitia

stavby, chránené dočasné priestory a objekty, koncerty a festivaly, športové, kultúrno-spoločenské podujatia, štadióny, iné

stavby, chránené dočasné priestory a objekty, koncerty a festivaly, športové, kultúrno-spoločenské podujatia, štadióny, iné

stavby, chránené dočasné priestory a objekty, koncerty a festivaly, športové, kultúrno-spoločenské podujatia, štadióny, iné

Relatívna vlhkosť

95%, nekondenzujúcej

95%, nekondenzujúcej

95%, nekondenzujúcej

Elektrické vlastnosti

- riadiaca jednotka na báze PC
- čítacia jednotka
- záložný zdroj 24V Js (2xtAh)
- spotreba v kľude okolo 20W, v prevádzke cca 80W
- intrerface 230VAC
- 2x USB
- RJ45 Ethernet
- WiFi (voliteľné)

- riadiaca jednotka na báze PC
- čítacia jednotka
- záložný zdroj 24V Js (2xtAh)
- spotreba v kľude okolo 20W, v prevádzke cca 80W
- intrerface 230VAC
- 2x USB
- RJ45 Ethernet
- WiFi (voliteľné)

- riadiaca jednotka na báze PC
- čítacia jednotka
- záložný zdroj 24V Js (2xtAh)
- spotreba v kľude okolo 20W, v prevádzke cca 80W
- intrerface 230VAC
- 2x USB
- RJ45 Ethernet
- WiFi (voliteľné)

Mechanické vlastnosti

- vysoko kvalitná oceľ s vonkajšou povrchovou úpravou
(opcie: nerez, pozink. prášková farba podľa RAL)
- protišmyková dlážka zo slzičkového/ryhovaného plechu
o hrúbke 6mm,
- zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies
o priemere ≥ 1mm, pred dotykom drôtu
- odolnosť voči kropeniu a dažďu 

- vysoko kvalitná oceľ s vonkajšou povrchovou úpravou
(opcie: nerez, pozink. prášková farba podľa RAL)
- protišmyková dlážka zo slzičkového/ryhovaného plechu
o hrúbke 6mm,
- zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies
o priemere ≥ 1mm, pred dotykom drôtu
- odolnosť voči kropeniu a dažďu 

- vysoko kvalitná oceľ s vonkajšou povrchovou úpravou
(opcie: nerez, pozink. prášková farba podľa RAL)
- protišmyková dlážka zo slzičkového/ryhovaného plechu
o hrúbke 6mm,
- zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies
o priemere ≥ 1mm, pred dotykom drôtu
- odolnosť voči kropeniu a dažďu 

Slider

- efektívne riadenie vstupu osôb bez nutnosti veľkej investície
- šetrenie prevádzkových nákladov (zníženie nákladov na obsluhu, SBS)
- zamedzenie peňažných únikov na vstupnom pri platených akciách, zefektívnenie zisku
- plynulý kontrolovaný príchod/odchod návštevníkov v relatívne krátkom čase
- štatistické údaje o počte prechodov osôb, tržbách
- účinnosť v spojitosti s kamerovým systémom
- Antipanik“ funkcia s prepojením na EPS, plynulé opustenie priestorov v prípade ohrozenia uvoľnenie ramien do voľne otáčavej funkcie, príp. sklopenie ramien
- vysoká odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam
- napájanie pomocou siete 230VAC, zálohované pre prípad výpadku energie až na 6 hod
- prispôsobenosť turniketových jednotiek na prepravu, manuálnu manipuláciu, skladovateľnosť, vďaka možnosti rozobratia

- efektívne riadenie vstupu osôb bez nutnosti veľkej investície
- šetrenie prevádzkových nákladov (zníženie nákladov na obsluhu, SBS)
- zamedzenie peňažných únikov na vstupnom pri platených akciách, zefektívnenie zisku
- plynulý kontrolovaný príchod/odchod návštevníkov v relatívne krátkom čase
- štatistické údaje o počte prechodov osôb, tržbách
- účinnosť v spojitosti s kamerovým systémom
- Antipanik“ funkcia s prepojením na EPS, plynulé opustenie priestorov v prípade ohrozenia uvoľnenie ramien do voľne otáčavej funkcie, príp. sklopenie ramien
- vysoká odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam
- napájanie pomocou siete 230VAC, zálohované pre prípad výpadku energie až na 6 hod
- prispôsobenosť turniketových jednotiek na prepravu, manuálnu manipuláciu, skladovateľnosť, vďaka možnosti rozobratia

- efektívne riadenie vstupu osôb bez nutnosti veľkej investície
- šetrenie prevádzkových nákladov (zníženie nákladov na obsluhu, SBS)
- zamedzenie peňažných únikov na vstupnom pri platených akciách, zefektívnenie zisku
- plynulý kontrolovaný príchod/odchod návštevníkov v relatívne krátkom čase
- štatistické údaje o počte prechodov osôb, tržbách
- účinnosť v spojitosti s kamerovým systémom
- Antipanik“ funkcia s prepojením na EPS, plynulé opustenie priestorov v prípade ohrozenia uvoľnenie ramien do voľne otáčavej funkcie, príp. sklopenie ramien
- vysoká odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam
- napájanie pomocou siete 230VAC, zálohované pre prípad výpadku energie až na 6 hod
- prispôsobenosť turniketových jednotiek na prepravu, manuálnu manipuláciu, skladovateľnosť, vďaka možnosti rozobratia

previous arrow
next arrow
Slider